For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Sosialkunnskap SAM3016 (LK06)

Utdanningsnivå:
Påbygging til studiekompetanse
Pris:
kr 5 300,-
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Innsendinger:
5
Studietimer:
140

Sosialkunnskap er ett av fire fag innenfor programområdet Politikk individ og samfunn

Kurset tar for seg de fem hovedområdene i læreplanen for faget:

Samfunnsvitenskapelige arbeidsmetoder

  • om å formulere problemstilling, bearbeide og presentere informasjon, metoder og etiske spørsmål, praktiske opplegg til mindre undersøkelser

Livsfasene

  • behov og sosialisering, oppvekstmiljø, ungdomstid, samliv, omsorg og psykiske kriser

Velferdsforskjeller

  • analyse og definisjon av begrepet velferd, hva er ”det gode liv”? Velferdssituasjonen til ulike grupper, tiltak og tilpasninger

Sosiale problemer

  • psykologiske og sosiologiske teorier om årsaker til sosiale problemer, tilknytning til økonomiske og teknologiske drivkrefter i samfunnet, følger for individet og samfunnet

Velferdsstat og menneskerettigheter

  • om hvordan velferdsstaten administreres, finansieres og styres politisk på statlig og kommunalt nivå. Menneskerettighetenes historiske utvikling og situasjonen i Norge i dag, kontroll og utfordringer nasjonalt og internasjonalt

Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Kursene inneholder fagstoff, øvingsoppgaver og interaktive oppgaver. Til læreren sender du innsendingsoppgaver slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen mot eksamen. De fleste kursene har diskusjonsforum for studenter og eksamenswebinarer hvert semester. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Våre studieveiledere hjelper deg med råd om studieteknikk, eksamensoppmelding eller andre spørsmål om studiene.

Dette kurset forbereder deg til de teoretiske eksamenene i videregående skole. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året. Det er fylkene som arrangerer eksamen. Du må selv melde deg opp til privatisteksamen i det fylket du ønsker å ta eksamen i. Våre studieveiledere hjelper deg mer enn gjerne om du har spørsmål om påmelding til eksamen. Eksamensperiodene er i mai/juni og november/desember.