For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Praktisk personalledelse

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 14 000,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
14

Denne utdanningen gir deg praktisk kompetanse innen relasjonsledelse, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling og prosjektarbeid. Det kvalifiserer deg til operative lederstillinger på mellomledernivå.

Praktisk personalledelse er en kort yrkesrettet utdanning som passer for deg som ønsker å gå inn i en operativ lederrolle, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse innen ledelse.

I kurset Konflikter på jobben lærer du å registrere en konflikt før det er for sent og se hvilket stadium konflikten befinner seg på.

Kurset gir innsikt i metoder og redskapene som finnes for å løse konflikter, og hjelper deg til å velge det redskapet som passer best til den aktuelle konflikten.

Konflikter betyr tap av tid, ineffektivitet og ubrukte muligheter. Det er derfor viktig å få snudd samarbeidsproblemer til å bli positive og problemfattige situasjoner - både for deg selv og for bedriften du arbeider i.

Du skal ikke avfinne deg med konflikter og vanskelige personer. Ved å gjøre noe med saken vil du som oftest få positive erfaringer som er verdt å ta med seg både på jobben og hjemme.

Mange års forskning på konflikthåndtering gjør det mulig å gi både ledere og ansatte innsikt i og forståelse av hvilke redskaper de kan bruke for å løse konflikter på en konstruktiv måte.

Når du er ferdig med dette kurset, skal du kunne

 • definere konflikters innhold/natur
 • litt om forskjellige typer konflikter
 • vite hvorfor og hvordan konflikter oppstår
 • se de ulike faser i en konflikt
 • se gruppers natur og gruppekonflikters natur
 • konflikthåndteringsstiler
 • konstruktiv strategi for løsing av konflikter
 • meglerrollen
 • bygge for samarbeid

Studietimer:
90
Innsendinger:
3

God personalledelse er et av bedriftens store satsningsområder på linje med økonomistyring, produktutvikling og utvikling av markedsstrategier. Kurset Personalledelse gir en innføring i moderne ledelsestenkning, som innebærer personalledelse som en del av bedriftens totale virksomhet. Du får også kunnskaper om personalarbeid med vekt på lærings- og utviklingsprosesser.

 • personalledelse
 • personalpolitikk
 • personalplanlegging
 • rekruttering og utvelging
 • karriereplanlegging
 • personalutvikling
 • læringsmiljø og ledelse
 • belønningssystemer

Studietimer:
80
Innsendinger:
4

Kurset Organisasjonsutvikling og relasjonsledelse gir innsikt i teorier for systematisk utviklingsarbeid. Relasjonsorientert ledelse i moderne organisasjoner står sentralt, med vekt på de mellommenneskelige faktorene. Kurset tar også for seg grunnleggende prinsipper for organisasjonsutvikling, og du får innsikt i verktøy som gir deg muligheten til å kunne vurdere hvordan ulike ledelsesformer og styringsprinsipper påvirker en organisasjons effektivitet, arbeidsmiljø og evne til endring.

 • grunnleggende prinsipper for organisasjonsutvikling
 • elementer i relasjonsledelse
 • dialog som verktøy
 • motivasjon
 • konfliktløsing
 • alliansekartlegging
 • teambygging. 

Studietimer:
80
Innsendinger:
4

Kurset Prosjektarbeid gir en innføring i prosjekt som arbeidsmetode. Du får kunnskap og praktisk erfaring gjennom oppgaver for å kunne gjennomføre et tverrfaglig og praktisk rettet prosjektarbeid.

 • fasene i prosjektarbeid
 • informasjonsinnhenting
 • prosjektrapport

Studietimer:
80
Innsendinger:
3

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formell opptakskrav

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.