For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Reiselivsmarkedsføring

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 12 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
4

Dette kurset tar for seg de viktigste teoriene og verktøyene fra markedsføringsfaget, og ser på hvordan disse kan anvendes i reiselivsbedrifter og såkalte destinasjonsselskap.

Reiselivsnæringen tilbyr et produkt som på mange måter er annerledes enn andre varer og tjenester. Dette er en næring som preges av spennende muligheter og tøffe utfordringer, og derfor er det et stort behov for oppdatert og relevant markedsføringskompetanse. Dette krever en tilpasset tilnærming til salg og markedsføring. I kurset tar vi utgangspunkt i hva som er spesielt med reiselivsproduktet, og forsøker å bruke både nye- og mer velprøvde virkemidler i arbeidet med å tilfredsstille ønsker og behov i reiselivsmarkedet.

Emnet består av 4 moduler. 

Modul 1 - Introduksjon til Reiselivsmarkedsføring

1 - Introduksjon

2 - Etikk og Lovverk

3 - Markedsføring av Reiselivsprodukter

Modul 2 - Grunnleggende Markedsføringskonsepter

4 - Situasjonsanalyse

5 - Kjøpsatferd

6 - Markedsundersøkelser

7 - Markedssegmentering

8 - Markedsstrategi

Modul 3 - Konkurransemidlene

9 - Produkt

10 - Pris

11 - Distribusjon

12 - Markedskommunikasjon

13 - Personale

Modul 4 - Markedsplanlegging

14 - Markedsstrategi

15 - Markedsplanen

Studietimer:
220
Innsendinger:
4

Overordnede kunnskaper:

Etter fullført kurs, skal studenten ha kjennskap til sentrale begreper og teorier innen markedsføring, samt forståelse for hvordan markedsføring brukes innen reiseliv.

Overordnede ferdigheter:

Etter fullført kurs, skal studenten kunne planlegge og iverksette kampanjer og koordinere løpende markedsføringsaktiviteter både for destinasjoner og reiselivsbedrifter.

Moderne markedsføring er en oppgave som alle ansatte tar del i, uavhengig av hvilken virksomhet man arbeider i. Med det, mener vi at alle ansatte må kjenne til hva virksomheten ønsker å oppnå med sin markedsføring, og alle har et ansvar for å representere virksomheten på en profesjonell måte. Alle som skal jobbe i reiselivsnæringen vil således ha nytte av dette kurset.

Når det er sagt, så er Reiselivsmarkedsføring først og fremst ment for reiselivsmedarbeidere og mellomledere som jobber med- eller ønsker å jobbe med, oppgaver relatert til salg, booking, markedskommunikasjon, distribusjon, resepsjon eller ulike former for kundebehandling. Kurset er relevant for alle typer reiselivsbedrifter enten det gjelder hotell, transportselskap, turistattraksjoner, spisesteder, turoperatører, reisebyrå eller destinasjonsselskap.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formelle opptakskrav

Ingen avsluttende eksamen, men 4 innsendingsoppgaver må være bestått for å få kursbevis.

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.