For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Reiselivsmarkedsføring

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Innsendinger:
2 stk
Pris:
kr 6 500,-
Ekskl. bøker
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Innsendinger:
2 stk
Studietilgang:
3 måneder
Pris: (Ekskl. bøker)
kr 6 500,-

Uansett hva man jobber med innen reiseliv, så vil man ha nytte av kunnskap om salg og markedsføring. Reiselivet er en næring som preges av spennende muligheter og tøffe utfordringer, og derfor er det et stort behov for oppdatert og relevant markedsføringskompetanse.

Reiselivsnæringen tilbyr et produkt som på mange måter er annerledes enn andre varer og tjenester. Dette er en næring som preges av spennende muligheter og tøffe utfordringer, og derfor er det et stort behov for oppdatert og relevant markedsføringskompetanse. Dette krever en tilpasset tilnærming til salg og markedsføring.

I kurset tar vi utgangspunkt i hva som er spesielt med reiselivsproduktet, og forsøker å bruke både nye- og mer velprøvde virkemidler i arbeidet med å tilfredsstille ønsker og behov i reiselivsmarkedet. Reiselivsmarkedsføring tar for seg de viktigste teoriene og verktøyene fra markedsføringsfaget, og ser på hvordan disse kan anvendes i reiselivsbedrifter og destinasjonsselskap.

Reiselivsmarkedsføring tar for seg de viktigste teoriene og verktøyene fra markedsføringsfaget, og ser på hvordan disse kan anvendes i reiselivsbedrifter og destinasjonsselskap.

Studietimer:
125

Dette studiet tilbys som nettstudie med fleksibel oppstart. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Ingen avsluttende eksamen, men 4 innsendingsoppgaver må være bestått for å få kursbevis.

Overordnede kunnskaper:

Etter fullført kurs, skal studenten ha kjennskap til sentrale begreper og teorier innen markedsføring, samt forståelse for hvordan markedsføring brukes innen reiseliv.

Overordnede ferdigheter:

Etter fullført kurs, skal studenten kunne planlegge og iverksette kampanjer og koordinere løpende markedsføringsaktiviteter både for destinasjoner og reiselivsbedrifter.

Moderne markedsføring er en oppgave som alle ansatte tar del i, uavhengig av hvilken virksomhet man arbeider i. Med det, mener vi at alle ansatte må kjenne til hva virksomheten ønsker å oppnå med sin markedsføring, og alle har et ansvar for å representere virksomheten på en profesjonell måte. Alle som skal jobbe i reiselivsnæringen vil således ha nytte av dette kurset.

Når det er sagt, så er Reiselivsmarkedsføring først og fremst ment for reiselivsmedarbeidere og mellomledere som jobber med- eller ønsker å jobbe med, oppgaver relatert til salg, booking, markedskommunikasjon, distribusjon, resepsjon eller ulike former for kundebehandling. Kurset er relevant for alle typer reiselivsbedrifter enten det gjelder hotell, transportselskap, turistattraksjoner, spisesteder, turoperatører, reisebyrå eller destinasjonsselskap.

Ingen formelle opptakskrav

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  • MarkedsføringsledelseISBN: 9788245032079