For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Salgsteknikk

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 8 500,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
2

Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, som du skal se, mer omfattende en dette.

Innhold

Emnet er bygd opp slik:

 • Selgerens rolle og om hva som skal til for å være en god selger
 • Forarbeidet en selger må gjøre for å kunne bestemme hvilke kunder han/hun skal satse på og jobbe mot
 • Forberedelsene til et kundemøte
 • Hvordan selgeren skal gå frem på selve kundemøtet, dvs. dialogen med kunden (salgssamtalen)
 • Etterarbeidet etter kundemøtet, bl.a. om å utarbeide tilbud, følge opp ordren og leveransen
 • Hvordan selgeren skal følge opp kunden på lang sikt for å oppnå mersalg og kryssalg basert på kundens behov
 • Hvordan selgeren skal planlegge og strukturere salgsarbeidet generelt på årsbasis, og hvilke salgsverktøy som kan brukes
 • Etikk og moral i salgsarbeidet

Salgsteknikk omhandler hva det i praksis betyr å selge og hvordan man tilegner seg kompetanse for å arbeide med salg.

Temaer inkluderer å planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov og kjøpsprosessen. Videre behandles kundemøter og ulike salgsteknikker for å påvirke kundens beslutninger i samsvar med kundens behov. Verbal og ikke-verbal kommunikasjon, og etikk i salgsarbeid.

Studietimer:
250
Innsendinger:
2

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som påvirker salget
 • har kunnskap om hvordan man skaffer kunder
 • har kunnskap om kundebehandling
 • har kunnskap om kundekontakt
 • har kunnskap om kjøpsprosessen
 • forstår betydningen av- og forskjellene på verbal og ikkeverbal kommunikasjon
 • har kunnskap om behovsavklaring
 • har kunnskap om salgsteknikker
 • har kunnskap om utforming og innhold i tilbud
 • forstår selgerens rolle i virksomheten og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv · har kjennskap til salgsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om kundekontakt for å kontakte og skaffe kunder
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling til å forberede kundemøter
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling gjennomføre kundemøter og salgssamtaler
 • kan kartlegge kundens behov og identifisere aktuelle løsninger
 • kan skrive salgsbrev og tilbud
 • kan anvende ulike salgsteknikker i salgsarbeidet
 • kan anvende faglig kunnskap til å håndtere kundeklager
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til salgsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for de etiske prinsipper og utfordringer som ligger til grunn for salg og salgsarbeid
 • kan utføre salgsarbeid med utgangspunkt i både virksomhetens og kundenes behov
 • kan bygge relasjoner med kunder, medarbeidere og salgsteam
 • kan utvikle salgsverktøy og rutiner av relevans for salgsarbeidet samt strukturere salgsarbeidet

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formelle opptakskrav

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.