For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Salgsteknikk - fagskoleemne

Utdanningsnivå:
Fagskoleemner
Pris:
kr 9 750,-
Ekskl. eksamensavgift og bøker
Studietid:
12 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
7.5
Innsendinger:
2

Dette fagskoleemnet handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats - med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk, blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Det å være selger, er et fag og en kunnskap i seg selv.

Dette fagskoleemnet er en del av fagskoleutdanningen, Salgsledelse, men det kan også bestilles separat som et enkeltemne.

Emnet er bygget opp slik:

Selgerens rolle:

Du lærer individuell tilpassing av budskap til kunden, å lytte og se kunden fullt ut, dekke det behovet kunden har, komme med gode forslag og å selge rett produkt- i rett mengde- til rett tid. Du lærer hvordan du kan være på lag for å hjelpe kunden til å lykkes. Du lærer å tenke nytt i samarbeid med kunden over tid, og å stille gode refleksjonsspørsmål. Du lærer også om etikk og moral i salgsarbeidet. 

Selgers selvledelse og struktur:

Dette emnet gir deg innsikt i forarbeidet du som selger må gjøre for å kunne bestemme hvilke kunder du skal satse på, og jobbe mot. Du lærer hvordan du forbereder deg til et kundemøte og hvordan du gjennomfører salgssamtalen, etterarbeid og utarbeidesele av tilbud, samt oppfølgning av kunden over tid. Du lærer også hvordan du planlegger og strukturerer salgsarbeidet generelt på årsbasis, og hvilke salgsverktøy som kan brukes. Emnet sørger for egenutvikling og påfyll for å holde deg oppdatert i en verden- og bransje, i rask utvikling.

Relasjonskompetanse

Du lærer hvordan du som selger skal følge opp kunden på lang sikt, for å oppnå mersalg og kryss-salg basert på kundens behov. For å få til dette, må du ha viljen til å stå på, strekke deg og gjøre en innsats over tid. Selgere som er gode på å bygge relasjoner, og å hjelpe kunden til å lykkes, viser indre motivasjon og engasjement. Det er noe som smitter, og du vil i høyere grad klare å bygge sterkere nettverk både internt- og eksternt. 

Hva er fagskoleemner?
Fagskoleemner, er enkeltemner fra fagskoleutdanningene våre, som gir studiepoeng. Ved å legge til rette for at du kan ta kun ett av emnene i en fagskoleutdanning, gjør vi det lettere å velge akkurat det faglige påfyllet du trenger. Ønsker du å ta hele fagskoleutdanningen? Her finner du fagskoleutdanningene våre

Studietimer:
225
Innsendinger:
2
Studiepoeng:
7.5 poeng

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvilke innsatsfaktorer som påvirker salget
 • har kunnskap om hvordan man skaffer kunder
 • har kunnskap om kundebehandling
 • har kunnskap om kundekontakt
 • har kunnskap om kjøpsprosessen
 • forstår betydningen av- og forskjellene på verbal og ikkeverbal kommunikasjon
 • har kunnskap om behovsavklaring
 • har kunnskap om salgsteknikker
 • har kunnskap om utforming og innhold i tilbud
 • forstår selgerens rolle i virksomheten og i et samfunns- og verdiskapingsperspektiv · har kjennskap til salgsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap om kundekontakt for å kontakte og skaffe kunder
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling til å forberede kundemøter
 • kan bruke kunnskap om kundekontakt og kundebehandling gjennomføre kundemøter og salgssamtaler
 • kan kartlegge kundens behov og identifisere aktuelle løsninger
 • kan skrive salgsbrev og tilbud
 • kan anvende ulike salgsteknikker i salgsarbeidet
 • kan anvende faglig kunnskap til å håndtere kundeklager
 • kan vurdere etiske problemstillinger knyttet til salgsarbeid

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for de etiske prinsipper og utfordringer som ligger til grunn for salg og salgsarbeid
 • kan utføre salgsarbeid med utgangspunkt i både virksomhetens og kundenes behov
 • kan bygge relasjoner med kunder, medarbeidere og salgsteam
 • kan utvikle salgsverktøy og rutiner av relevans for salgsarbeidet samt strukturere salgsarbeidet

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Reglene for opptak til utdanningen følger bestemmelsene i Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven). Opptaksgrunnlaget er fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole. Kvalifiserte søkere blir tatt opp i den rekkefølge de melder seg.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravene kan søke opptak på grunnlag av realkompetansevurdering. En realkompetansevurdering bygger på dokumentert arbeidserfaring, utdanning, kurs, organisasjonserfaring og annen informasjon som søker mener er relevant.

For å kunne søk opptak på realkompetansegrunnlag må søkeren som minimum:

 • fagbrev som salgsmedarbeider fra videregående skole, eller
 • generell studiekompetanse, eller
 • opptak etter realkompetansevurdering for søkere fra 23 år med relevant erfaring. 

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med minst B1 på alle fire delprøver.

 • 1 eksamen á kr 2 150,-

Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her.