For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Pris:
kr 7 200,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
6 måneder
Pris:
kr 7 200,-

Vil du lære mer om de mest utbredte sertifiseringssystemene i Norge slik som BREEAM-NOR, BREEAM In-Use, BREEAM Infrastructure, WELL, BREEAM Communities, Fitwel og Svanemerket? Kurset Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen gir deg innsikt i de ulike sertifiseringssystemene, hvordan disse kan anvendes i praksis, samt hva som skal til for at nettopp ditt prosjekt gjennomgår en vellykket sertifisering.

Hva lærer du med kurset Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen?

Kurset gir innsikt i hovedtrekkene til de ulike sertifiseringsordningene i Norge og hvilke fordeler og ulemper man kan møte på ved å ta i bruk disse sertifiseringene. Du vil også lære om hvorfor det kan lønne seg å sertifisere bygg, samt hvilke fordeler grønne bygg har. 

Dette får du: 

 • Innsikt i de mest anerkjente og brukte sertifiseringsordninger for bygg og anleggsnæringen som BREEAM-NOR, BREEAM In-Use, BREEAM Communities, WELL, Svanemerket, BREEAM Infrastructure og FitWel. 
 • Innsikt i drivere og barrierer samt fordeler og ulemper med de ulike sertifiseringsordningene 
 • Opplæring i hvorfor vi skal bygge og drifte grønne bygg 

Hensikten med kurset er å gi en kort innføring i hvorfor ulike aktører velger å ta i bruk de forskjellige sertifiseringsordningene, hvilke drivere og barrierer man møter på, samt hvilke fordeler og ulemper man har erfart så langt med de ulike sertifiseringsordningene. Du vil også lære om hvilke krav som stilles i ulike sertifiseringer. Studentene vil også få innføring i hva de ulike sertifiseringene kan brukes til, samt om noen av «best-praksis» eksempler fra Norge. Kurset er utviklet i samarbeid med bygg- og anleggsnæringen og fagutvikler av kurset er Evija Izaka, senior ESG-rådgiver i CBRE AS. 

Videre studiemuligheter etter kurset Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen

Tilhørende kurs i kursserien Bærekraftige og smarte bygg er relevant å komplementere med hvis ønskelig. Disse er: 

I tillegg vil flere av våre fagskoleutdanninger være aktuelle; Bærekraftskonsulent- bærekraftig drift, Sirkulærøkonomi og klimaregnskap samt Vaktmesterskolen

Kurset inneholder følgende emner: 

Innføring i sertifiseringsordninger

Dette får du:

 • Kunnskap om grønne bygg og hvilke fordeler man har sett ved sertifisering av bygg
 • Innsikt i hvilke sertifiseringssystemer som er utbredt og tatt i bruk i Norge
 • Kjennskap til drivere og barrierer til miljøsertifisering av bygg
 • Forståelse for hvilke fordeler og ulemper de ulike sertifiseringssystemene har

Breeam-NOR

Dette får du: 

 • Kjennskap til BREEAM-NOR manualen 
 • Innsikt i hvilke fordeler og ulemper BREEAM-NOR sertifisering har 
 • Kjennskap om en BREEAM-NOR sertifiseringsprosess 
 • Forståelse for når en BREEAM-NOR sertifisering er aktuelt å bruke 
 • Kunnskap om hvilke krav som stilles i en BREEAM-NOR sertifisering 

Breeam Communities

Dette får du: 

 • Kompetanse til å kartlegge og identifisere når det er aktuelt å ta i bruk BREEAM-Communities 
 • Har forståelse for de ulike kravene som stilles i en BREEAM-Communities sertifisering 
 • Kan ta i bruk BREEAM-Communities manualen 
 • Kan bistå i vurderinger om BREEAM-Communities er et aktuelt sertifiseringssystem for konkrete prosjekter 

Svanemerket bygg

Dette får du: 

 • Innsikt i hva sertifiseringsordningen SVANE merket er 
 • Kompetanse til å kartlegge og identifisere når det er aktuelt å ta i bruk sertifiseringsordningen SVANE merket 
 • Har forståelse for de ulike kravene som stilles i en SVANE merke sertifisering 

Helsefremmende bygg (Well og FitWel)

Dette får du: 

 • Kunnskap om WELL Building Standard og Fitwel og hvordan disse systemene fungerer 
 • Innsikt i hvilke fordeler og ulemper man har med disse sertifiseringssystemene 
 • Forståelse for når det er aktuelt å ta i bruk disse sertifiseringssystemene 
 • Innsikt i hvilke krav som stilles i disse to sertifiseringssystemene 
 • Kunnskap til å ta i bruk WELL/ Fitwel manualene 

BREEAM Infrastructure

Dette får du:

 • Kunnskap om BREEAM Infrastructure-sertifisering og oppbygging av dette sertifiseringssystemet 
 • Forståelse for hvordan de ulike stegene i en sertifiseringsprosess foregår 
 • Innsikt i de ulike miljøkategoriene i denne sertifiseringen 
 • Innsikt i hvilke krav som stilles en BREEAM Infrastructure-sertifiseringsprosess 
 • Kjennskap til BREEAM Infrastructure manualen 

Breeam In-use

Dette får du:

 • Kunnskap om en BREEAM In-Use sertifiseringssystem 
 • Innsikt i hvilke fordeler en BREEAM In-Use sertifisering kan ha 
 • Forståelse for når det er aktuelt å ta i bruk BREEAM In-Use 
 • Innsikt i hvilke krav som stilles i en BREEAM In-Use sertifisering 
 • Kan kartlegge når det er aktuelt å bruke BREEAM In-Use 
 • Kjennskap til BREEAM In-Use manualen 

Andre ordninger og krav

Dette får du: 

 • Innsikt i de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder 
 • Kunnskap om hva Futurebuilt kriteriene er 
 • Forståelse for når det kan være aktuelt å benytte seg av disse verktøyene 
Studietimer:
150

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne kurset når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Du fullfører den avsluttende oppgaven når du er klar for det. 

I læringsplattformen finner du begrepsforklaringer, lesestoff, videoer, podkaster, oppgaver og refleksjoner. I løpet av kursperioden har du tilgang på faglærer og studieveileder slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen. Studieveileder kan svare på praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du faglige spørsmål du måtte ha.

Ved å gjennomføre dette kurset samt inneha noe relevant erfaring, kan man jobbe som en medarbeider/rådgiver i et eiendoms- eller forvaltningsselskap knyttet til ulike temaer innenfor miljø og bærekraft. Dette kan eksempelvis være roller som "Koordinator for bærekraft og miljø" eller "Klima- og miljørådgiver". 

Det er ingen formelle opptakskrav for å ta dette kurset. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  Nødvendig litteratur i kurset ligger inne i læringsplattformen som digitale ressurser.