For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 7 200,-
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart

Vil du lære mer om de mest utbredte sertifiseringssystemene i Norge slik som BREEAM-NOR, BREEAM In-Use, BREEAM Infrastructure, WELL, BREEAM Communities, Fitwel og Svanemerket? Kurset Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen gir deg innsikt i de ulike sertifiseringssystemene, hvordan disse kan anvendes i praksis, samt hva som skal til for at nettopp ditt prosjekt gjennomgår en vellykket sertifisering. Kurset åpner 15. februar, meld deg på nå for å sikre deg en plass!

Hva lærer du med kurset Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen?

Kurset gir innsikt i hovedtrekkene til de ulike sertifiseringsordningene i Norge og hvilke fordeler og ulemper man kan møte på ved å ta i bruk disse sertifiseringene. Du vil også lære om hvorfor det kan lønne seg å sertifisere bygg, samt hvilke fordeler grønne bygg har. 

Dette får du: 

 • Innsikt i de mest anerkjente og brukte sertifiseringsordninger for bygg og anleggsnæringen som BREEAM-NOR, BREEAM In-Use, BREEAM Communities, WELL, Svanemerket, BREEAM Infrastructure og FitWel. 
 • Innsikt i drivere og barrierer samt fordeler og ulemper med de ulike sertifiseringsordningene 
 • Opplæring i hvorfor vi skal bygge og drifte grønne bygg 

Hensikten med kurset er å gi en kort innføring i hvorfor ulike aktører velger å ta i bruk de forskjellige sertifiseringsordningene, hvilke drivere og barrierer man møter på, samt hvilke fordeler og ulemper man har erfart så langt med de ulike sertifiseringsordningene. Du vil også lære om hvilke krav som stilles i ulike sertifiseringer. Studentene vil også få innføring i hva de ulike sertifiseringene kan brukes til, samt om noen av «best-praksis» eksempler fra Norge. Kurset er utviklet i samarbeid med bygg- og anleggsnæringen og fagutvikler av kurset er Evija Izaka, senior ESG-rådgiver i CBRE AS. 

Videre studiemuligheter etter kurset Sertifiseringsordninger for bygg- og anleggsnæringen

Tilhørende kurs i kursserien Bærekraftige og smarte bygg er relevant å komplementere med hvis ønskelig. Disse er: 

I tillegg vil flere av våre fagskoleutdanninger være aktuelle; Bærekraftskonsulent- bærekraftig drift, Sirkulærøkonomi og klimaregnskap samt Vaktmesterskolen

Kursmodulen gir deg innsikt i hovedtrekkene til de ulike sertifiseringsordningen og hvilke fordeler og ulemper man kan møte på ved å ta i bruk disse sertifiseringene. Du vil også lære om hvorfor det kan lønne seg å sertifisere bygg, samt hvilke fordeler man har funnet ut at grønne bygg har.

Dette får du:

 • Kunnskap om grønne bygg og hvilke fordeler man har sett ved sertifisering av bygg
 • Innsikt i hvilke sertifiseringssystemer som er utbredt og tatt i bruk i Norge
 • Kjennskap til drivere og barrierer til miljøsertifisering av bygg
 • Forståelse for hvilke fordeler og ulemper de ulike sertifiseringssystemene har
Studietimer:
18

I kursmodulen BREEAM-NOR sertifiseringsordningen lærer du hvordan du kan komme i gang og lykkes med en sertifisering. Du skal også lære om hvilke krav som stilles i en BREEAM-NOR sertifisering samt hvordan selve systemet er bygd opp. Til slutt skal du få innføring i hva denne sertifiseringen kan brukes til, samt at du skal få innsikt i noen «best-praksis» eksempler fra Norge. 

Dette får du: 

 • Kjennskap til BREEAM-NOR manualen 
 • Innsikt i hvilke fordeler og ulemper BREEAM-NOR sertifisering har 
 • Kjennskap om en BREEAM-NOR sertifiseringsprosess 
 • Forståelse for når en BREEAM-NOR sertifisering er aktuelt å bruke 
 • Kunnskap om hvilke krav som stilles i en BREEAM-NOR sertifisering 
Studietimer:
18

I løpet av denne kursmodulen ser vi på BREEAM-Communities sertifiseringsordning, når det er aktuelt å bruke denne sertifiseringen, hvilke krav som stilles og hvordan du kommer i gang. Avslutningsvis vil du også lære om noen best-praksis eksempler fra Norge. 

Dette får du: 

 • Kompetanse til å kartlegge og identifisere når det er aktuelt å ta i bruk BREEAM-Communities 
 • Har forståelse for de ulike kravene som stilles i en BREEAM-Communities sertifisering 
 • Kan ta i bruk BREEAM-Communities manualen 
 • Kan bistå i vurderinger om BREEAM-Communities er et aktuelt sertifiseringssystem for konkrete prosjekter 
Studietimer:
18

I denne kursmodulen skal du lære om hvilke bygg som kan sertifiseres innen Svanemerket, samt hvilke krav som stilles i dette sertifiseringssystemet. Videre skal du få innsikt i hva som kjennetegner et Svanemerket bygg, samt hvordan du kan komme i gang med en eventuell sertifisering. Sertifiseringen Svanen (også kalt for Svanemerket) gjelder for bygg som eneboliger, tomannsboliger, rekkehus, leilighetsbygg, skolebygg, barnehager og andre typer formålsbygg. Svanemerket er blant de mest kjente og brukte miljøsertifiseringssystemene i Norge. 

Dette får du: 

 • Innsikt i hva sertifiseringsordningen SVANE merket er 
 • Kompetanse til å kartlegge og identifisere når det er aktuelt å ta i bruk sertifiseringsordningen SVANE merket 
 • Har forståelse for de ulike kravene som stilles i en SVANE merke sertifisering 
Studietimer:
18

I denne kursmodulen vil du lære om sertifiseringssystemer som utelukkende har fokus på helsefremmende tiltak for å øke menneskers helse og velvære i bygg. Du får innsikt i hvilke krav som stilles i WELL Building Standard og Fitwel sertifiseringene. Etter endt modul vil du ha kunnskap til å kartlegge og identifisere når det er relevant å anbefale et prosjekt å velge en av disse sertifiseringssystemene. 

Dette får du: 

 • Kunnskap om WELL Building Standard og Fitwel og hvordan disse systemene fungerer 
 • Innsikt i hvilke fordeler og ulemper man har med disse sertifiseringssystemene 
 • Forståelse for når det er aktuelt å ta i bruk disse sertifiseringssystemene 
 • Innsikt i hvilke krav som stilles i disse to sertifiseringssystemene 
 • Kunnskap til å ta i bruk WELL/ Fitwel manualene 
Studietimer:
18

I denne modulen skal vi se på sertifiseringssystemet BREEAM Infrastructure som er et sertifiseringssystem ment for ulike typer anleggsprosjekter. Etter endt kurs skal du kunne kartlegge og identifisere når det er aktuelt med en BREEAM Infrastructure-sertifisering. 

Dette får du:

 • Kunnskap om BREEAM Infrastructure-sertifisering og oppbygging av dette sertifiseringssystemet 
 • Forståelse for hvordan de ulike stegene i en sertifiseringsprosess foregår 
 • Innsikt i de ulike miljøkategoriene i denne sertifiseringen 
 • Innsikt i hvilke krav som stilles en BREEAM Infrastructure-sertifiseringsprosess 
 • Kjennskap til BREEAM Infrastructure manualen 
Studietimer:
18

I denne kursmodulen skal vi se på BREEAM In-use som er ment for eksisterende bygg/bygg i drift. Du skal på et overordnet nivå lære om hvilke krav som stilles i en BREEAM In-Use sertifisering og når det kan være aktuelt å ta i bruk dette systemet. Du vil også få innblikk i hvordan dette systemet er bygd opp, samt hvordan du kan lykkes med en sertifisering. 

Dette får du:

 • Kunnskap om en BREEAM In-Use sertifiseringssystem 
 • Innsikt i hvilke fordeler en BREEAM In-Use sertifisering kan ha 
 • Forståelse for når det er aktuelt å ta i bruk BREEAM In-Use 
 • Innsikt i hvilke krav som stilles i en BREEAM In-Use sertifisering 
 • Kan kartlegge når det er aktuelt å bruke BREEAM In-Use 
 • Kjennskap til BREEAM In-Use manualen 
Studietimer:
18

I tillegg til alle sertifiseringsordningene som finnes, brukes det også en del andre kvalitetsprinsipper. I denne modulen skal vi se på andre ordninger som brukes i prosjekter i Norge. Dette gjelder eksempelvis 10 Kvalitetsprinsipper for bærekraftige bygg og områder og Futurebuilt-kriterier. Dette er heller ingen obligatoriske krav, men kan være et hjelpemiddel i arbeidet med å oppfylle ambisiøse miljømål.  

Dette får du: 

 • Innsikt i de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder 
 • Kunnskap om hva Futurebuilt kriteriene er 
 • Forståelse for når det kan være aktuelt å benytte seg av disse verktøyene 
Studietimer:
18

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne kurset når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Du fullfører den avsluttende oppgaven når du er klar for det. 

I læringsplattformen finner du begrepsforklaringer, lesestoff, videoer, podkaster, oppgaver og refleksjoner. I løpet av kursperioden har du tilgang på faglærer og studieveileder slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen. Studieveileder kan svare på praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du faglige spørsmål du måtte ha.

Ved å gjennomføre dette kurset samt inneha noe relevant erfaring, kan man jobbe som en medarbeider/rådgiver i et eiendoms- eller forvaltningsselskap knyttet til ulike temaer innenfor miljø og bærekraft. Dette kan eksempelvis være roller som "Koordinator for bærekraft og miljø" eller "Klima- og miljørådgiver". 

Det er ingen formelle opptakskrav for å ta dette kurset. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

  Nødvendig litteratur i kurset ligger inne i læringsplattformen som digitale ressurser. 

  Relaterte studier

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Smartbyggteknologi

  Yrkesrettet utdanning og kurs

  Bærekraftig arkitektur