For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!


Smartbyggteknologi

Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Pris:
kr 6 500,-
Utdanningsnivå:
Kurs
Oppstart:
Start når du vil
Studietilgang:
3 måneder
Pris:
kr 6 500,-

Ønsker du å få en forståelse for hva smartbyggteknologi er? I kurset vil du lære hva det er, og hva kan det brukes til samt tilhørende regelverk inkludert personvern. Kurset passer for deg som ønsker å få mer forståelse for hva smartbyggteknologi er, og lære mer om hvilke muligheter som ligger i dette. Kurset er utviklet av Schneider Electric.

Hva får du med kurset Smartbyggteknologi? 

Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp i dag, og presset for å skape mer bærekraftige bygg er stadig økende. I tillegg til det, er samfunnet i endring som følge av teknologisk utvikling knyttet til digitalisering, automatisering og elektrifisering. Smarte bygg er resultatet av endringer og krav om å bli mer bærekraftig.

Kurset beskriver hva et smart bygg er og hvorfor vi trenger smarte bygg. Du vil få innsikt i hvordan man planlegger for et smart bygg, bruk av datainnsamling for optimalisering og drift av smarte bygg, hvem sluttbrukere av bygget er, samt relevant regelverk for smarte bygg. Kurset er utviklet av Schneider Electric.

I kurset ser vi både på nybygg og eksisterende bygg. I løpet av kurset vil du også lære mer om verktøy innen byggeprosesser som BIM-modeller og systematisk ferdigstillelse.

Dette får du:

 • Kunnskap om grunnleggende innføring i smartbyggteknologi
 • Innsikt i hvordan smartbyggteknologi kan implementeres i eksisterende bygg
 • Innføring i de ulike verktøy som BIM-modeller og systematisk ferdigstillelse
 • Kjennskap til hvordan optimalisere drift og vedlikehold av ett bygg med hjelp av smart byggteknologi
 • Forståelse for hva som trengs for å få kommunikasjon til å skje i et smart bygg

Videre studiemuligheter etter Smartbyggteknologi

Tilhørende kurs i kursserien Bærekraftige og smarte bygg er relevant å komplementere med hvis ønskelig. 

I tillegg vil flere av våre fagskoleutdanninger være aktuelle; Bærekraftskonsulent- bærekraftig driftSirkulærøkonomi og klimaregnskap samt Vaktmesterskolen

Kurset inneholder følgende emner: 

Smarte bygg

Dette får du:

 • Kunnskap om hva et smart bygg er
 • Forståelse for hvilke teknologier som skaper et smart bygg.
 • Kunnskap om veilederen som blir brukt i byggenæringen

Planlegging av smarte bygg

Dette får du:

 • Kunnskap om hvordan byggeprosesser foregår og hvilke ulike typer verktøy som er viktig i byggeprosessen.
 • Kunnskap om hvordan BIM kan hjelpe til i byggeprosessen av bygg
 • Kunnskap om begrepene «smart grid» og «microgrid».
 • Forståelse for hvorfor energikilder som vindenergi, fjernvarme og solenergi bør integreres i planleggingen av smarte bygg.
 • Forståelse for hva Systematisk ferdigstillelse er, og hvordan prosessen er bygd opp.

Optimalisering av smartbygg teknologi

Dette får du:

 • Forståelse for ulike systemer som brukes for å drifte et bygg
 • Kunnskap om hvordan optimalisere drift av et bygg for å redusere ressursbruk
 • Forståelse for hvordan data brukes for optimal styring av bygg
 • Forståelse for hvem som er sluttbrukere av bygg

Sømløs kommunikasjon mellom tekniske byggesystemer

Dette får du:

 • Kunnskap om OSI-modellen.
 • Kunnskap om bruk av APIer i et smart bygg.
 • Kunnskap om protokollene BACnet, Modbus og KNX og forskjellene mellom dem.
 • Kunnskap om IoT-baserte enheter og hvordan de tilkobles
 • Forståelse for hvordan kommunikasjon i et IT-nettverk i et smart bygg fungerer

Lover og GDPR for smarte bygg

Dette får du:

 • Kunnskap om lovverk tilknyttet smarte bygg.
 • Kunnskap om GDPR og krav til å behandle og innsamle personopplysninger.
 • Kunnskap om hva som er en personopplysning og hva som ikke er det.
 • Kjennskap om tiltak som bør gjøres for å følge krav til GDPR.
 • Kjennskap om alternative løsninger på utfordringer som unnlater innsamling av personopplysninger.
 • Forståelse for konseptet dataminimering
Studietimer:
125

Dette kurset tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid, slik at du kan studere ved siden av jobb eller annet. Du kan begynne kurset når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. Du fullfører den avsluttende oppgaven når du er klar for det. 

I læringsplattformen finner du begrepsforklaringer, lesestoff, videoer, podkaster, oppgaver og refleksjoner. I løpet av kursperioden har du tilgang på faglærer og studieveileder slik at du får faglig veiledning og råd i læringsprosessen. Studieveileder kan svare på praktiske spørsmål du måtte ha. Til læreren sender du faglige spørsmål du trenger avklaring på. 

Kurset er tilegnet de som samarbeider med ansatte innenfor tekniske fag og drift innen eiendom, eksempelvis tekniske sjefer, vaktmestere, driftsledere, driftsansvarlige, eiendomsforvaltere, og som trenger å tilegne seg kunnskap om smarte bygg, være seg arkitekter, rådgivere innen bygg-automasjon, arealplanleggere, eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, prosjektledere, ansatte som jobber med økonomi/rapportering etc. Kurset egner seg også for dem som ønsker en faglig oppdatering, eller gjøre seg mer relevant for stillinger innen tekniske fag og drift innen eiendom.

En søker med et kursbevis på dette vil stå mye sterkere enn en uten i dag, da det stilles mer krav til kompetanse innenfor dette fagområdet. Det er et stort fokus på dette fagområdet på driftssiden i eiendomsforvaltningsbransjen.

Det er ingen formelle opptakskrav for å ta dette kurset. 

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Nødvendig litteratur i kurset vil være tilgjengelig i læringsplattformen som digitale ressurser.