For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Tegneassistent

Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Pris:
kr 29 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder

Denne utdanningen gir deg innføring i faget teknisk tegning. Du får verdifulle basiskunnskaper som kan brukes direkte i jobb som tegneassistent.

Tegneassistent er første steg på veien til å bli Teknisk tegner, og tar for seg viktige emner som konstruksjonstenging og bruk av tegneutstyr. Teknisk tegning er en yrkesrettet utdanning med bred aksept i næringslivet. Utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe innen en rekke bransjer; som industri, anleggsvirksomhet, reklamebyrå og arkitektkontor. 

Matematikk for teknisk tegning er tilpasset behovet for matematikkunnskaper for studenter på studiet for tekniske tegnere, men kan også tas som et frittstående emne.

Kurset bygger på læreboken Matematikk på nytt, men studieveiledningen supplerer også med en del stoff som ikke er omtalt i læreboka, eller som er for tynt beskrevet.

 • Om å lære matematikk
 • Regning med tall
 • Brøkregning
 • Regning med bokstaver
 • Likninger
 • Prosentregning
 • Grafisk framstilling
 • Interpolering
 • Funksjoner
 • Litt geometri
 • Målestokk
 • Stigning
 • Masseberegning
 • Trigonometri

Pris:
kr 6 800,-
Innsendinger:
5

Grunnleggende tegneteknikk for teknisk tegning er tilpasset behovet for tegnekunnskaper for studenter på studiene Teknisk tegner og Tegneassistent, men kan også tas som et frittstående emne.

Kurset gir en innføring i grunnleggende tegneteknikk hvor basisprinsippene for tegnearbeid gjennomgås og gir et grunnlag for å konstruere, projisere og vise hvordan et kvalitetsarbeid skal utføres.

Det gis en innføring i håndtegning, hvor blyant, viskelær og enkelt tegneutstyr er de hjelpemidlene som brukes for å kunne tegne tegninger som er lette å lese og som blir forstått av alle

Framstillingen er tilpasset maskin- og byggfag, men har også praktiske eksempler fra andre fagområder.

Kurset dekker følgende hovedemner:

 • Tegneutstyr og tegneregler
 • Konstruksjonstegning
 • Projeksjonstegning
 • Utfolding
 • Isometrisk tegning
 • Perspektivtegning

Pris:
kr 14 200,-
Innsendinger:
5

Mekanikk - kurs for tekniske tegnere, er såpass generelt at kurset gir utbytte innen de fleste tekniske og mekaniske fag. Kurset passer for alle som ønsker kunnskaper i mekanikk tilsvarende grunnkurset for tekniske tegnere.

Kurset dekker følgende hovedemner

 • Krefter
 • Likevektslære
 • Fasthetslære
 • Mekanisk arbeid
 • Effekt
 • Bjelker
 • Fagverk

Pris:
kr 5 500,-
Innsendinger:
5

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i to-dimensjonal Datamaskin Assistert Konstruksjon (DAK). Du lærer å bruke de grunnleggende kommandoene slik at du kan utføre enklere tegnearbeid. Bli fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid, teknisk tegning og revidering av tegninger.

Du lærer å jobbe rasjonelt og velge enkle løsninger. Bruk av flere lag med ulike farger gir god visualisering og bedre lesing av tegningene. Målsetting og teksting er viktig og må utføres tydelig og på en riktig måte. Flater fylles med skravur og elementer kan lagres separat for senere bruk i andre tegninger.

Kurset gir deg inngående informasjon gjennom studieveiledningen om hvordan du skal bruke de enkelte kommandoene. Det stilles krav til 100 % nøyaktighet, noe du oppnår når du jobber riktig. Du får øvelser med tegneoppgaver innen bygg, elektro, elkraft og maskin.

Emnet gir deg et grunnlag for videre studier og kompetanse innenfor det eller de fagene du senere vil konsentrere deg om. Målet er at du blir fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid og revidering av tegninger. Når du tegner i f.eks. bygg eller maskin, så er det viktig at du har gode kunnskaper i byggfag, maskinfag, materiallære og andre grunnleggende fag knyttet til den utdanningen du tar. Gode basiskunnskaper her hjelper deg til å tegne korrekte tegninger med gode og oppdaterte løsninger.

Kurset er grunnleggende og tar ikke for seg tre-dimensjonal tegning, men isometrisk tegning. Informasjon om tredimensjonal tegning finner du i studieveiledningen, slik at du kan prøve deg frem på egen hånd. Studieveiledningen oppdateres årlig sammen med programvaren.

Pris:
kr 7 550,-
Innsendinger:
5

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

Ingen formell opptakskrav