For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Tilpasset opplæring og tidlig innsats i barnehage og skole

Utdanningsnivå:
Yrkesrettet utdanning og kurs
Pris:
kr 8 300,-
Ekskl. bøker
Studietid:
6 måneder
Gjennomføring:
Nettstudier med fleksibel oppstart
Nettstudier med fleksibel oppstart
Innsendinger:
7

Utdanningen gir deg faglig bakgrunn til å jobbe med barn som har krav på spesialpedagogisk hjelp i barnehage, skole og fritidsordning. Lær å tilrettelegge miljøet slik at alle barn blir inkludert ut fra sine forutsetninger.

I dette kurset vil vi vise hvordan du som assistent kan være med på å støtte barn med behov for tilpasset opplæring. Vi vil si noe om hvordan vi kan tilrettelegge miljøet i barnehagen, på skolen og på SFO, slik at alle barn blir inkludert ut fra sine forutsetninger.

Studiet gir deg kunnskap om ulike lærevansker, hvordan disse kommer til uttrykk, og hvordan du kan møte disse på en konstruktiv måte. Du lærer også om de vanligste funksjonshemningene.

Begrepet tilpasset opplæring brukes mest innenfor skolen, men barn med spesielle behov har krav på tilrettelagt tilbud også i barnehagen. Spesialpedagogikk for assistenter passer både for deg som ønsker deg inn i en slik jobb, og for deg som trenger å oppdatere og formalisere din kompetanse.

 

Emnet gir deg kunnskap om ulike lærevansker, hvordan disse kommer til uttrykk, og hvordan du kan møte disse på en konstruktiv måte. Du lærer også om de vanligste funksjonshemningene.

Studietimer:
200
Innsendinger:
7

Dette studiet tilbys som nettstudium med fleksibel oppstart. Studietiden er beregnet som deltid. Du kan begynne studiene når du vil, og du gjennomfører i eget tempo. I nettskolen finner du lesestoff, videoer, begrepsforklaringer, oppgaver og refleksjoner. I løpet av studietiden har du tilgang på faglærer og studieveileder som kan svare på faglige og praktiske spørsmål du måtte ha. Når innsendingsoppgaven er bestått, er kurset gjennomført og bestått, og du kan be om kursbevis.

Det er ingen eksamen i dette kurset. Etter innleveringene er vurdert godkjent er kurset bestått og du kan be om kursbevis.

Når du har gjennomgått dette kurset skal du kunne:

  • hvordan miljøet i barnehagen, på skolen og SFO kan tilrettelegges for alle barn
  • hvordan du som assistent kan bidra med å støtte barn med behov for tilpasning
  • forstå hva som påvirker barns læreprosesser
  • forstå hva lærevansker er
  • erkjenne din rolle som voksen i forhold til barns læring og utvikling
  • betydningen av taushetsplikten

Ingen formelle opptakskrav.

Du kan velge mellom kortbetaling, faktura på totalbeløpet, avdragsordning eller annen betaler. Dette velger du i bestillingen.

    Likeverdig og tilpasset opplæring i en skole for alle. 2. utg. Buli-Holmberg, Jorun og Ekeberg, Torill Rønsen. Universitetsforlaget 2016. ISBN: 9788215025780

    Relaterte studier