For gratis studierådgiving
Åpningstider 09 - 16 (man-fre)

Har du spørsmål angående våre studier eller opptakskrav – vi hjelper deg gjerne!

Velferdsteknologi med podcast

Gjennomføring:
Nettstudier med fast oppstart
Nettstudier med fast oppstart
Pris:
kr 0,-
Ekskl. bøker
Studietid:
12 måneder
Finansiering:
Lånekassegodkjent
Studiepoeng:
30

Vi tilbyr et spennende prosjekt som omfatter det første emnet i vår fagskole Velferdsteknologi. I prosjektet skal vi benytte podcaster som et supplement til annen pensumlitteratur (bøker og nettskolen).

Opptak for våren er nå stengt. Vi åpner for søkere til høstsemesteret i april 2021.
Studiestart: 1. september 2021

Vi søker studenter til prosjekt med podcast i fagskoleutdanningen, Velferdsteknologi.

 • Vil du lære mer om velferdsteknologi gjennom å lytte til podcaster?
 • Er du fagarbeider innen helse (helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider) eller har du mer enn 5 års erfaring fra pleie- og omsorgssektoren?
 • Bor eller jobber du i Innlandet fylke?

I så fall, er du i målgruppen for dette prosjektet!

Vi tilbyr et spennende prosjekt som omfatter det første emnet i vår fagskole Velferdsteknologi. I prosjektet skal vi benytte podcaster som et supplement til annen pensumlitteratur (bøker og nettskolen).

Hele studiet gir 30 studiepoeng, og består av tre emner. Selve prosjektet, omhandler det første emnet – Innføring i velferdsteknologi, som utgjør 10 studiepoeng.

Studiet er gratis, og er på deltid via nettstudier.

Prosjektet starter 1. februar og avsluttes med en eksamen 19. mai. I løpet av disse 15 ukene, vil det bli arrangert fire digitale samlinger a 2 timer. Samlingene vil finne sted på ettermiddagen. I tillegg til podcaster, får du også tildelt din egen lærer og du får tilgang til nettskolen, som er vår digitale læringsplattform.

Vitnemål og eksamen
Hele studiet består av tre emner, men det er opp til deg, om du bare vil ta det første emnet knyttet til prosjektet, eller om du vil gå videre og ta hele studiet. Tar du alle tre emnene, får du vitnemål for fullført fagskoleutdanning og 30 studiepoeng. Tar du bare det første emnet, får du en karakterutskrift og 10 studiepoeng. Da kan du komme tilbake ved en senere anledning og fullføre de to andre emnene. Avsluttende eksamener for hele studiet, er for emne 1 i mai, emne 2 i september og for emne 3 i desember 2021.

Studiet er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på post@medlearn.no eller kn@medlearn.no

Innsendinger:
2
Studiepoeng:
10 poeng

Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Innsendinger:
1
Studiepoeng:
10 poeng

Kunnskap: 
Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.

Ferdigheter:
Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.

Generell kompetanse:
Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.

For mer informasjon om studiets innhold, se studieplanen her. 

Utdanningen er offentlig finansiert via fylkeskommunene og utdanningsetaten i Oslo. Selve studiet og eksamensavlegging er kostnadsfritt for studenten. 

Studiemateriell som pensumlitteratur og pc dekker man selv, men studenten kan ha mulighet for finansiering gjennom bla. lånekassen, kommunen eller fagforbundet.

Mulighet for permisjon med lønn ved eksamen, lesedager, praksis på annet arbeidssted osv, må hver enkelt ta opp med egen arbeidsplass.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. 

Her kan du lese mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen

Formelle opptakskrav

 • Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
 • Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Legg ved følgende i søknaden:

 1. Vitnemål/karakterutskrifter fra videregående opplæring, som utgjør grunnlaget for fagbrevet
 2. Dokumentasjon på oppnådd fagbrev, hvor karakter på fagprøven fremkommer
 3. Eventuell relevant arbeidserfaring i form av attester (kan være relevant når flere søkere ellers stiller likt)

Realkompetansevurdering 

 • Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
 • Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 – nivå
 • Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Legg ved følgende i søknaden:

 1. .Arbeidsattester som inneholder stillingsprosent, -varighet (fra-til), stillingstittel og beskrivelse av arbeidsoppgaver.
 2. Dokumentasjon på relevant utdanning/kurs, i form av vitnemål, karakterutskrifter, kursbevis etc.
 3. Dokumentasjon på norskkunnskaper, i form av karakterutskrift, kompetansebevis eller norskprøve

Fyll også ut skjema for vurdering av realkompetanse, som du finner i bestillingsløpet eller her

Datakunnskaper:
Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

 • 1 eksamen á kr 0,-
 • 2 eksamener á kr 0,-