Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Velg ditt studium

Fagområder

Nivå

Gjennomføring

Finansiering

Opptakskrav

Resultat: 15 studier
Studium
Nivå
Gjennomføring
Finansiering

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

God resepsjonsledelse er en av hotellets viktigste funksjoner, og Front Office Management gir deg kunnskapene og ferdighetene som trengs for å utføre dette arbeidet på en profesjonell og vennlig måte. 

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Kurset Kommunikasjon gir en grundig innføring i forholdet mellom kommunikasjon og informasjon, og gir innsikt i bevisst bruk av ulike kommunikasjonsformer. Videre gir kurset Kommunikasjon bred gjennomgang av møter i arbeidslivet hvor forberedelse, gjennomføring og oppfølging av møter drøftes ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Bli mer aktiv i konfliktløsningen i stedet for bare å være en passiv tilskuer mens konflikten vokser alle rammede parter over hodet. I kurset Konflikter på jobben lærer du å registrere en konflikt før det er for sent og se hvilket stadium konflikten befinner seg på.Kurset gir innsikt i ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

LØM gir innføring i ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse og er velegnet for ledere i små og mellomstore bedrifter som ønsker formalkompetanse innen disse tre disipliner. 

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Målrettet prosjektstyring er en helhetlig fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging av prosjekter i alle størrelser. Målrettet prosjektstyring er egnet for alle typer prosjekter; omstillingsprosjekter som krever adferdsendring, produktutviklingsprosjekter som fordrer ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/samling

Ønsker du å gi deg selv et faglig løft som leder, lære nye ferdigheter, bli mer trygg i lederrollen og komme godt ut fra start i din lederkarriere innen detaljhandelen? Da passer dette studiepoenggivende fagskoleemnet godt for deg.

Fagskoleemner

Nettstudier m/samling

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Kurset passer for deg som vil øke din forståelse for hvordan organisasjoner fungerer.Det gir en grundig innføring i de mest sentrale temaene og perspektivene innen organisasjonsteorien, men spesiell vekt på prosessperspektivet.Kurset gir både en organisasjonsteoretisk ramme og en praktisk ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

MS Project, er et av verdens ledende prosjektstyringsverktøy. I dette emnet får du god innføring i målrettet prosjektstyring som metodikk. Du lærer også å bruke MS Project som et nyttig verktøy for å planlegge aktiviteter og ressurser, beregne kostnader og rapportere.

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Dette er en fagskoleutdanning for deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Utdanningen legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, og kvalifiserer deg til å utføre enkle oppgaver innen regnskap og bokføring.Kurset har løpende oppstart, du kan søke allerede i dag og starte ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Revenue Management handler om hvordan hoteller, og andre tjenester med begrenset kapasitet, arbeider for å selge rett produkt, til rett tid, rett pris, rett segment, i rett periode, og i rett kanal.Dette emnet gir deg nyttige og ettertraktede ferdigheter som gjør deg i stand til å bidra direkte ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Salgsledelse handler om å skape resultater via andre og det stilles store krav til resultatoppnåelse, samtidig som mellommenneskelige relasjoner skal ivaretas.Utdanningen er ikke knyttet opp mot en spesifikk bransje, men tar utgangspunkt i kommersielle virksomheter og organisasjoner og egner seg ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

Salgsteknikk handler om hvordan du systematisk skal kunne planlegge, organisere og gjennomføre målrettet salgsinnsats med utgangspunkt i kundens behov. Begrepet salgsteknikk blir av folk flest ofte forbundet med det selgeren sier til kunden under selve kundemøtet. Å være selger er, ...

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Lånekasse­godkjent

Fagskoleemner, Nettstudier m/fleksibel oppstart

I kurset Serviceledelse gis en bred innføring i ulike syn på ledelse og de hovedoppgaver som inngår i profesjonell serviceledelse samt ulike organisasjonsformer og hvordan disse påvirker organisasjonens funksjon.

Fagskoleemner

Nettstudier m/fleksibel oppstart

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk