Hopp til hovedinnholdet

Velg ditt studium

Fagområder

Nivå

Opptakskrav

Finansiering

Resultat: 290 studier
Studium
Nivå
Finansiering

Generell Studiekompetanse

Dette studium gir deg generell studiekompetanse hvis du tidligere har fullført 3-årig yrkesfaglig utdanning (Vg3) uten fagbrev.Du blir dermed kvalifisert for opptak til høyere utdanning ved høyskole og universitet.

Generell Studiekompetanse

Lånekasse­godkjent

Generell Studiekompetanse

Dette studium gir deg generell studiekompetanse hvis du tidligere har fullført yrkesfaglig utdanning med fagbrev eller svennebrev.Du blir dermed kvalifisert for opptak til høyere utdanning ved høyskole og universitet.

Generell Studiekompetanse

Lånekasse­godkjent

Yrkesrettet utdanning

I dette kurset vil du få kunnskap om hvordan du legger til rette for barns læring og utvikling gjennom undervisning, lek og hverdagsaktivitet. Denne utdanningen kvalifiserer deg til å jobbe som assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Yrkesrettet utdanning

Høyskole

Personlighetspsykologi handler om begrepet personlighet og hvordan ulike teoretiske og faglige leirer forstår og forsker på personlighetNår du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ...

Høyskole

Lånekasse­godkjent

Korte kurs

Adobe Photoshop er et dataprogram som gjør det mulig å redigere og forbedre bilder. Kursinstruktør Espen Faugstad vil gi deg en raskt innføring i hvordan Photoshop CC fungerer, og i slutten av kurset vil du ha nok kunnskap til å kunne organisere, redigere og forbedre bildene dine.

Korte kurs

Yrkesrettet utdanning

Dette er utdanningen for deg som ønsker å arbeide innen pleie- og omsorgssektoren, men som mangler formell utdanning på området. Studiet Pleieassistent kvalifiserer deg til å jobbe som ekstravakt, støttekontakt eller fast ansatt i omsorgsbolig, sykehjem eller hjemmetjenesten.

Yrkesrettet utdanning

Korte kurs

Microsoft PowerPoint er et dataprogram som brukes til å lage presentasjoner bestående av tekst, bilder og multimedia, som kan vises på en dataskjerm eller gjennom en prosjektør. Kursinstruktør Espen Faugstad vil guide deg gjennom hele programmet og lære deg alt du trenger for å komme raskt i ...

Korte kurs

Yrkesrettet utdanning

PR management är en kurs för dig som har, eller står inför, en ledande befattning där kunskap om strategisk PR och kommunikation är centralt.Studierna lägger tonvikt vid grundläggande strategiska frågor såsom syfte, mål och målgrupper för PR-arbetet. Kursen ger fördjupad insikt om ...

Yrkesrettet utdanning

Yrkesrettet utdanning

Denne utdanningen gir deg en praktisk kompetanse innen relasjonsledelse, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling og prosjektarbeid. Det kvalifiserer deg til operative lederstillinger på mellomledernivå.

Yrkesrettet utdanning

Yrkesrettet utdanning

Emnet omhandler prisstrategi og hvordan bedrifter skal tenke når prisstrategien skal defineres. Det fokuseres på kunder og hvordan bedriftens prisstrategi skal føre produkt og kunde sammen. Prissetting som et resultat av konkurransesituasjonen vektlegges. Teorien kobles opp mot det ...

Yrkesrettet utdanning

Yrkesrettet utdanning

Kursen ger deltagaren en grundläggande förståelse i produktionsledarens arbete. Den går igenom verktyg, mallar och den för en produktionsledare viktiga relationen tid-ekonomi kvalitet.Kursdeltagaren får en förståelse för projektprocessen, vilka roller som kan ingå i ett projekt och vad en ...

Yrkesrettet utdanning

Fagskole

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å lede prosjektarbeid og sikre effektiv og profesjonell gjennomføring av et prosjekt i både små og store bedrifter. Dette er kritisk og etterspurt kompetanse i næringslivet.Prosjektlederskolen er NOKUT-godkjent som fagskoleutdanning og gir 30 ...

Fagskole

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Satsing på barn og unges psykiske helse gjennom forebygging, tidlig intervensjon og behandling står sterkere enn noen gang. Barnehagen er en unik arena for å fremme god psykiske helse hos barn og er den klart største arenaen for tidlig intervensjon og forebygging.Studiet gir deg studiepoeng fra ...

Høyskole

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med psykiske plager og lidelser. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere som tar initiativ til å planlegge, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med andre tjenesteytere, brukere og ...

Fagskole

Kunnskapsdepartementet

Høyskole

Psykologien har røtter helt tilbake til gresk filosofi. Samtidig er psykologi et sentralt fagområde innenfor moderne vitenskap. Årsenheten i psykologi gir en grundig innføring i dette store og spennende fagområdet.Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil ...

Høyskole

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplinNår du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir ...

Høyskole

Lånekasse­godkjent

Yrkesrettet utdanning

Dette er en kort yrkesrettet utdanning for deg som ønsker grunnleggende kunnskaper innen regnskap. Utdanningen legger spesiell vekt på regnskapsforståelse, og kvalifiserer deg til å utføre enkle oppgaver innen regnskap og bokføring.

Yrkesrettet utdanning

Yrkesrettet utdanning

Gjennom dette kurset vil du få en grunnleggende forståelse for en bedrifts løpende regnskapsførsel gjennom året - og om arbeidet med regnskapsavslutningen.

Yrkesrettet utdanning

Fagskole

Denne utdanningen gir deg kompetanse til å utføre alle grunnleggende oppgaver innen regnskap og økonomi. Du lærer praktisk regnskapsføring, regnskapsanalyse og økonomistyring. Etter fullført studium vil du kunne skjøtte disse oppgavene for de fleste typer bedrifter.

Fagskole

Lånekasse­godkjent

Yrkesrettet utdanning

SUKSESSEN FORTSETTER! Dette er nettstudium i reiseliv med fem helgesamlinger, tilsammen ti dager. Nettbasert karrierestudium i reiseliv med fem helgesamlinger i NKIs lokaler i Oslo sentrum med høyt kvalifiserte lærere. Samlingene inngår i prisen for nettstudiet, men deltagerne betaler ...

Yrkesrettet utdanning

Yrkesrettet utdanning

Utdanning som gir deg mulighet for en spennende karriere innen en av Norges største næringer. Den kvalifiserer deg til jobber som konsulent i reisebyrå, resepsjonist på et hotell, kundebehandler ved et flyselskap eller destinasjonsselskap, reiseleder hos turoperatør eller cruiserederi.Velg ...

Yrkesrettet utdanning

Yrkesrettet utdanning

Utdanning som gir deg mulighet for en spennende karriere innen en av Norges største næringer. Den kvalifiserer deg til jobber som konsulent i reisebyrå, resepsjonist på et hotell, kundebehandler ved et flyselskap eller destinasjonsselskap, reiseleder hos turoperatør eller cruiserederi.Velg ...

Yrkesrettet utdanning

Korte kurs

Det å skulle ansatte rett person, på rett sted til rett tid er kanskje en av de vanskeligste oppgavene en leder kan ha.Kurset ‘Rekruttering og utvelgelse i praksis’ omfatter hele ansettelsesprosessen fra A- Å, og inneholder verktøy, maler og hjelpemidler du kan ta i bruk når du rekrutterer ...

Korte kurs

Yrkesrettet utdanning

I relasjonsledelse fokuserer vi på de mellommenneskelige aspektene innen ledelse. Vi kobler og ser på sammenhengen til andre ledelsestilnærminger som transformasjonsledelse, oppgaveorientert ledelse, selvledelse samt superledelse.

Yrkesrettet utdanning

Fagskole

Resepsjonsledelse er en fagskoleutdanning for alle som har ambisjoner om å arbeide i produksjonen og ledelse av primært resepsjonen i et hotell, men mangler formell bakgrunn. Dette gjelder både de som søker seg mot denne type stillinger så vel som medarbeidere som ønsker å kvalifisere ...

Fagskole

Lånekasse­godkjent

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk