Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Høyskole

Årsstudium i Internasjonale studier (60 sp)

Studiet gir deg studiepoeng fra Bjørknes Høyskole. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier. 

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

60

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Årsstudium i Internasjonale studier (60 sp)

Kr 81 800,-

Beskrivelse

Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng. Dette studieåret kan telle som det første året i en bachelorgrad i internasjonale studier og danner da et viktig faglig grunnlag for resten av bachelorstudiet.  Et av emnene vil primært undervises i Tanzania. Studenter som ikke har anledning til å reise til Tanzania vil ta emnet på nett.

Årsenheten er identisk med første år av bachelorgraden i internasjonale studier noe som betyr at du kan fortsette dersom du ønsker det. Et av emnene vil primært undervises i Tanzania.

Obligatorisk

Innføring i internasjonale studier (INT11110) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

Internasjonal historie (INT1140) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Emnet vil introdusere studenten for utvalgte globalhistoriske hendelser siden 1945 og se på betydningen av disse i utviklingen av dagens internasjonale system. Studenten vil blant annet lære å analysere og forstå dagsaktuelle forhold utifra en historisk kontekst.

Forskningsmetoder (INT1150) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Regioner i konflikt (INT1230) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Menneskerettigheter (INT1220) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere. I dette emnet vil studenten få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Utfordringene vil diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter og makt, utvikling, mangfold, og konflikt. 

Internasjonal politikk (INT1240) Kan kjøpes separat Studiepoeng: 10

Internasjonal politikk handler om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å forstå disse forholdene vil emnet vil ta for seg flere sentrale temaer, som politisk teori, internasjonale institusjoner og økonomisk- og politisk samhandling og styring. Emnet vil også ta for seg euopeisk migrasjonspolitikk som en interessant case på hvordan internasjonal politikk utformes og hvilke utfordringer vi står overfor med tanke på politisk samhandling.

Mer informasjon

Læringsmål

Årsstudium i internasjonale studier passer for deg som:

  • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser
  • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden
  • vil smake på et spennende fagfelt før du eventuelt vurderer en bachelorgrad
  • vil ha muligheten til å velge stedlige studier eller nettstudier

Pris

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Denne utdanningen er godkjent for å søke lån og stipend i Lånekassen, men du kan ikke ta forbehold om støtte når du søker. Derfor bør du sjekke at du er støtteberettiget hos Lånekassen før du søker. Her kan du leser mer om hvordan du søker Lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Eksamen

Eksamen arrangeres av Bjørknes Høyskole. Du kan velge mellom stedlig eller nettbasert eksamen. Eksamen kan avlegges to ganger i året, samlet eller hver for seg. Det er ingen eksamensavgift ved ordinær eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk