Høyskole

Abnormal psykologi og forskningsmetoder

Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.  Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt i dag og gjennom historien?

Når du søker vil du bli sendt videre til Bjørknes Høyskole og skolen vil behandle søknaden din fortløpende. Dersom du får tilbud om studieplass og takker ja, blir du registrert som student ved Bjørknes Høyskole og du vil få nødvendig studieinformasjon.

Studiepoeng

15

Lånekasse­godkjent

Høyskole

Abnormal psykologi og forskningsmetoder

Kr 20 700,-

Beskrivelse

Emnet tar for seg problemstillinger knyttet til kompleksiteten i å forstå årsaksmekanismer bak, utredning av, Psykiske lidelser både hos barn, unge og voksne. 

Studenten vil møte ulike lidelser med et blikk på beskyttelse og sårbarhetsfaktorer, og se nærmere på noen konflikter i møte med arbeidet med mennesker med psykiske lidelser i et praksisfelt hvor det eksisterer ulike interesser. 

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som belyser enkeltstående fenomener relatert til klinisk psykologi. Sentral forskningsmetodikk innen fagområdet, psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver innen psykisk helse vil være en viktig del av emnets fokus.  

Abnormal psykologi og forskningsmetoder (15 sp) Studiepoeng: 15

Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.  Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt i dag og gjennom historien?  

Mer informasjon

Finansiering

Du kan velge mellom betaling hvert semester eller hver måned.

Dette velger du ved første gangs innlogging i nettplattformen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk