Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Advokatsekretær

Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen, og undervisningen er derfor basert på behovet hos advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som jobber med juridiske problemstillinger.

Studiepoeng

60

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Advokatsekretær

fra Kr 75 500,-

Beskrivelse

En advokatsekretær har en sentral rolle i kontordriften og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver. Du lærer også juridisk metode og å jobbe med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Etter fullført utdanning vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Varighet: Normert tid 1 år på stedbasert utdanning og 2 år på nettutdanning. 

I utdanningens andre semester er du ute i praksis i en relevant bedrift, hvor du får både verdifull erfaring og kan bygge nettverk i bransjen.

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd 30 studiepoeng).

Gjennomføring:
 • Stedbasert: denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert i Oslo og Trondheim - neste studiestart august 2020
 • Nettstudier: denne utdanningen tilbys også som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart januar 2020

Last ned informasjon om Advokasekretær

Emner

Jus, saksgang og juridiske dokument (JSD) (1 og 2) *

Du får en innføring i jus og juridisk metode. Videre skal du bli kjent med sentrale hovedregler og unntak innen utvalgte rettsområder* i privatretten. 

Kontoradministrasjon (1 og 2)

Her får du kunnskap om programvarer, kontorarbeid og bransjekunnskap. Hensikten med emnet er å sikre at du har ferdigheter i relevante programvarer slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre fag på studiet som eksempelvis juridiske utdrag i JSD. Du vil dermed kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene.

Regnskap (1 og 2)

Her får du en innføring i regnskap hvor vi starter med på selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Engelsk (1 og 2)

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk, og i de fleste jobber har det blitt nødvendig å beherske språket. Internasjonalisering og kulturell integrasjon har økt behovet for juridisk bistand på tvers av landegrensene, og på et advokatkontor vil det ofte være behov for å kunne kommunisere på engelsk. Det er viktig at du forstår hva klienten sier, og at du både skriftlig og muntlig kan kommunisere med disse og videreformidle budskapet til advokatene/juristene du jobber for.

Prosjekt

Du skal gjennomføre et prosjekt i løpet av utdanningen. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling.

Praksis

I utdanningens andre semester er du ute i praksis som går over flere uker. Praksisperioden gir verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og du blir enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. En advokatsekretær vil, foruten å være et foretaks ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften av virksomheten med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.

Mer informasjon

Studiestart stedbasert

Oppstart høst 2020 i Oslo og Trondheim: Medio august

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår), stedbasert
Advokatsekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Studiestart nettutdanning

Nettutdanning 2020: 29. januar og medio september 2020

Normert studietid er 4 semestre (2 år) på å gjennomføre utdanningen. 

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en hvilken som helst bedrift som advokatassistent eller sekretær innen det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Pris

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 50.500,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Totalpris: kr 102.800 (to semestre)
 • Lærebøker kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 73.700,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 75.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert
 • Lærebøker kommer i tillegg

Utdanningen advokatsekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen. 

 

Eksamen

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus 1
 2. Jus 2
 3. Regnskap 1
 4. Regnskap 2
 5. Kontoradministrasjon 1
 6. Kontoradministrasjon 2
 7. Engelsk skriftlig
 8. Engelsk muntlig
 9. Prosjektvurdering
 10. Praksisrapport

Det er et krav at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk