Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Fagskole

Advokatsekretær

Som advokatsekretær må du ha god kunnskap om advokatbransjen, og undervisningen er derfor basert på behovet hos advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre foretak som jobber med juridiske problemstillinger.

Studiepoeng

60

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Advokatsekretær

Kr 76 500,-

Beskrivelse

En advokatsekretær har en sentral rolle i driften av et advokatkontor, og må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Du lærer å utføre kontoradministrative oppgaver, og juridisk metode. Du lærer også å jobbe med juridiske dokumenter og å løse praktiske oppgaver ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskildeportaler. Etter fullført utdanning, vil du kunne bruke relevante IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.

Varighet: Normert tid 1 år på stedbasert utdanning og 2 år via nettstudier. 

Dette studiet er ettårig fagskoleutdanning (60 studiepoeng) med fagskolegrad. Dersom du ønsker å gå et kortere løp, kan du ta Juridisk kontormedarbeider (6mnd 30 studiepoeng).

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen.       

Gjennomføring:
 • Stedbasert: Denne utdanningen har fast oppstart og tilbys stedbasert - neste studiestart august 2021 
 • Nettstudier: Denne utdanningen tilbys også på deltid som nettstudier med fast oppstart - neste studiestart januar 2021

Emner

Jus, saksgang og juridiske dokument (JSD) (1 og 2) *

I emnet Jus, saksgang og dokumenter (JSD) 1 og 2, får du kjennskap til hvordan jus som fag fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Kontoradministrasjon (1 og 2)

Her får du kunnskap om programvarer, kontorarbeid og kjennskap til advokatbransjen. Hensikten med emnet, er å sikre at du har ferdigheter i relevante programvarer slik at du både møter bransjens krav til IT-kunnskaper, og at du er i stand til å arbeide med dokumentbehandling i andre fag på studiet, som eksempelvis juridiske utdrag i emnet, Jus saksgang og dokumenter. Du vil dermed kunne bidra til en flytende overgang av kommunikasjonen mellom klient, advokat og rettsinstansene.

Regnskap (1 og 2)

Her får du en innføring i regnskap. Vi starter med selskapslære, regnskapslære og regnskapsføring med en praktisk tilnærming. Du vil lære praktisk regnskapsføring ved bruk av relevant regnskapsprogram.

Engelsk (1 og 2)

Engelsk er et internasjonalt forretningsspråk i de fleste stillinger. Også ved advokatkontor, har det blitt nødvendig å beherske språket. Enkelte advokatkontor har engelsk som obligatorisk språk i intern kommunikasjon, p.g.a. et høyt antall engelskspråklige ansatte.

Prosjekt

I løpet av utdanningen skal du gjennomføre et prosjekt. Prosjektet er en obligatorisk gruppeoppgave, som skal gi kunnskap om en selvvalgt problemstilling.

Bransjekunnskap

I avsluttende del av utdanningen, vil du i faget Bransjekunnskap, gjennomføre en større bransjerettet oppgave.

Mer informasjon

Studiestart stedbasert

Oppstart høst 2021

TO SEMESTRE PÅ DAGTID (ett skoleår), stedbasert
Advokatsekretær tilbys med varighet ett semester på dagtid og gjennomføres som klasseromsundervisning, hvor undervisning vil være i tidsrommet mandag til fredag fra kl. 09:00 – 14:30. En normal studieuke kan bestå av både hele/halve undervisningsdager i kombinasjon med hele/halve studiedager.

Dersom det, på grunn av korona-virus, skulle bli umulig å starte opp stedbasert undervisning til høsten, vil vi flytte det stedbaserte tilbudet over på nett. Vi vil i så tilfelle tilrettelegge undervisningsformer og læringsaktiviteter som skal brukes for å oppnå læringsutbytte for den aktuelle utdanningen. 

Ved NKI praktiserer vi med Bring your own Device. Les mer om dette her. 

Studiestart nettutdanning

Nettutdanning 2021: Oppstart i januar og i august. 

Normert studietid er 4 semestre (2 år, deltid) på å gjennomføre utdanningen. 

Karrieremuligheter

Etter endt utdanning, er du kvalifisert til å utføre arbeidsoppgaver i en bransjerelevant virksomhet. Du kan jobbe som for eksempel advokatsekretær, advokatassistent, juridisk assistent, juridisk saksbehandler eller sekretær innen det juridiske fagfeltet. Utdanningen gir en helhetlig forståelse for de administrative arbeidsoppgavene og ansvarsområdene knyttet opp mot en slik stilling.

Pris

Stedbasert:

 • Pris per semester: kr 51.000,- (varighet to semestre)
 • Registreringsavgift: kr 1.800,-
 • Eksamensavgift er inkludert.
 • Office 365 er inkludert
 • Totalpris: kr 103.800 (to semestre)

Lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg

Nettutdanning:

 • Pris kr 74.700,- (varighet 2 år)
 • Opptaksgebyr: kr 1.800,-
 • Totalpris: kr 76.500 (fire semestre)
 • Eksamensavgift er inkludert

Lærebøker og Adobe Acrobat Pro DC kommer i tillegg. Enkelte lærebøker er inkludert i studieavgiften. Pensumlisten er klar 3 uker før studiestart.

Utdanningen advokatsekretær er godkjent for lån og stipend i Lånekassen.

Opptakskrav

Fullført videregående skole, fagbrev eller erfaring i forbindelse med jobb, kurs, frivillig arbeid og verv i ulike organisasjoner. Send enten vitnemål fra videregående skole, fagbrev eller fyll ut skjema for realkompetanse.

Søkere med annen utdanning enn norsk eller nordisk videregående opplæring må i tillegg dokumentere kunnskaper og ferdigheter i norsk tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3, med resultat B1 på muntlig og skriftlig del. 

Eksamen

Det blir gjennomført følgende eksamener:

 1. Jus 1
 2. Jus 2
 3. Regnskap 1
 4. Regnskap 2
 5. Kontoradministrasjon 1
 6. Kontoradministrasjon 2
 7. Engelsk skriftlig
 8. Engelsk muntlig
 9. Prosjektvurdering

Det er et krav at man har bestått alle emnene for å få utstedt vitnemål.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk