Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Fagskole

Bærekraftig reiseliv

Vi planlegger oppstart av denne fagskoleutdanningen til høsten. Vi venter på endelig akkreditering fra NOKUT, men det er mulig å melde sin interesse allerede nå. Alle som melder sin interesse, vil bli fulgt opp med fortløpende info. Endelig studiestart bestemmes i mai. 

Studiepoeng

30

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Bærekraftig reiseliv

Kr 48 500,-

Beskrivelse

Velkommen til vår nye fagskoleutdanning– Bærekraftig reiseliv! Dette er en nettbasert utdanning, som også har noen fysiske samlinger underveis. Reiseliv, er et yrkesfelt som kan tilby alle som blir en del av det, en helt spesiell karriere og livsstil. Dagens reiselivsnæring står også ovenfor store endringer, og utfordringene knyttet til klimaendringer og overturisme øker. Uten et bærekraftig forhold til den naturen og kulturen vi lever av, vil vi ikke lengre ha noe reiselivsprodukt å tilby til senere generasjoner.

Vi ønsker derfor å utdanne ansvarsfulle studenter, som kan bidra til å ta reiselivsnæringen inn i fremtiden - på en forsvarlig bærekraftig måte. Denne utdanningen forbereder deg på arbeidsoppgavene innen et av verdens mest spennende fagfelt. Lærerne har flere års bakgrunn fra reiselivsnæringen, i tillegg til solid lærererfaring.

Lånekassegodkjenning: Ja (med forbehold om akkreditering- utdanningen er søkt inn til NOKUT). 

NB! Merk at denne utdanningen fremdeles er under utvikling, men meld inn din interesse til: veiledning@nki.no og du vil få ytterligere informasjon om studiestart i løpet av mai/juni.

Gjennomføring:
 • Nettstudier m/samling: denne utdanningen har kun fast oppstart på nett med samlinger - neste studiestart medio oktober 2020

Obligatoriske emner

Reiselivsproduktet Studiepoeng: 5
 • Reiselivssystemet
 • Det helhetlige reiselivsproduktet
 • Kjernenæringene i reiselivet
 • Forutsetninger for reiselivsutvikling
 • Det bærekraftige reiselivsproduktet
Service og Vertskap Studiepoeng: 5
 • Vertskapsroller i reiselivet
 • Forventninger og tilfredshet
 • Tjenesteutvikling og leveranse
 • Opplevelsesrom i reiselivet
 • Håndtering av vanskelige situasjoner
Reiselivsmarkedsføring Studiepoeng: 5
 • Turistatferd
 • Særegenheter ved reiselivsmarkedet
 • Relasjonsmarkedsføring
 • Digital kommunikasjon og distribusjon
 • Internett og sosiale medier
Bærekraftig reiseliv Studiepoeng: 5
 • Reiselivets påvirkning
 • Masseturisme og overturisme
 • Den tredelte bunnlinjen
 • Reiseliv og klimaendringer
 • Bærekraftige strategier
Destinasjonsarbeid og smart reiseliv Studiepoeng: 5
 • Destinasjonsutvikling
 • Utfordringer i destinasjonsledelse
 • Nettverks- og relasjonsbygging
 • Bærekraftig destinasjonsutvikling
 • Smarte reisemål
Evaluering og Sertifisering Studiepoeng: 5
 • Praktisk innføring i sertifiseringsordninger knyttet til en av følgende spesialiseringer:
 • Overnatting
 • Turoperatør
 • Attraksjon
 • Transport
 • Destinasjon

Mer informasjon

Karrieremuligheter

Denne utdanningen vil åpne for mange, varierte karrieremuligheter innen reiseliv. Du kan jobbe som bærekraftkoordinator, bærekraftrådgiver, bærekraftansvarlig, produktutvikler, og opplæringsansvarlig for bærekraftig reiseliv. Du vil også kunne jobbe i en mer tradisjonell medarbeiderrolle i en reiselivsbedrift som: hotell, reisebyrå, turoperatør, transportselskap, destinasjonsselskap, attraksjonsbedrifter m.m. Mulighetene er mange!

Pris

Pris kommer! 

Lånekassegodkjenning: Ja (med forbehold om akkreditering- utdanningen er søkt inn til NOKUT)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller bestått videregående opplæring innen følgende fagbrev: fagbrev reiselivsmedarbeider, fagbrev resepsjonist, fagbrev kontor- og administrasjonsmedarbeider, fagbrev salgsmedarbeider, Fagbrev IKT-servicemedarbeider, fagbrev vekter, fagbrev logistikkoperatør, fagbrev yrkessjåfør eller andre relevante fagbrev innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag samt utdanningsprogram for medier og kommunikasjon.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Total lengde på relevant arbeidserfaring og utdanning/kurs på videregående skoles nivå, eller høyere må totalt være av minst 3 – tre – års varighet på fulltid.

Eksamen

Det gjennomføres eksamen i alle emner. Det må påregnes eksamener både på høstsemesteret og vårsemesteret. Enkelte eksamener kan være tverrfaglige. Ved bestått eksamen i alle emner, utstedes vitnemål.

Vi benytter ulike vurderingsformer som f.eks. skriftlig hjemmeeksamen, muntlige presentasjoner og semesteroppgave.

All informasjon om eksamen.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk