Hopp til hovedinnholdet

Fagskole

Demensomsorg og alderspsykiatri

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri gir deg spisskompetanse i arbeid med personer som lider av en demenssykdom og eldre med en psykisk lidelse. Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard. Du tilegner deg kunnskap om organisering, planlegging og iverksetting av pleie- og omsorgstiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos pasienter med demens og andre alderspsykiatriske lidelser. 

Fagskolepoeng

60

Innsendinger

26

Studietid

Lånekasse­godkjent

Fagskole

Demensomsorg og alderspsykiatri

Kr 0,-

Ekskl. eksamensavgift og bøker.

Emner

Vi gjør oppmerksom på at NKI AS fra 5.1.2018 endrer navn til MedLearn AS.  Alle helsefagskolene vil bli liggende under MedLearn AS.

Endringene har ingen innvirkning på søknadsforløpet eller opptak til studiet. 

Fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri er godkjent av NOKUT og gir 60 fagskolepoeng. Utdanningen krever 10 ukers (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Studiet har hovedopptak til høsten. I noen fylker vil det også være mulighet for oppstart til våren. Se listen over ledige studieplasser for ditt fylke. Plassene er begrensede og inntak praktiseres med ventelister. Alle søkere settes på venteliste for oppstart høsten 2018.

Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon.

Studiestart for høsthalvåret er 28. september 2018.

Søknadsfrister

Søknadsfrist for opptak høstsemester: 25. september

Behandlingsperiode for opptak til høstsemesteret er i perioden 1. juli - 25. september.

Søknader behandles fortløpende, forutsatt at alle kriterier til dokumentasjon er oppfylt. Søkere som ikke vedlegger dokumentasjon vil ikke bli vurdert.

Gå til påmeldingsknappen for å sende din søknad i dag. Påse at du sammen med din bestilling laster opp relevant dokumentasjon, samt motivasjonsbrev for å vurderes til opptak. 

Studiet er finansiert av Helsedirektoratet.

Obligatorisk

Felles grunnlag for fagskoleutdanninger Fagskolepoeng: 14
Demens og demensomsorg Fagskolepoeng: 11

Kurset inngår i Helsefagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri

Alderspsykiatri Fagskolepoeng: 10

Kurset inngår i helsefagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri.

Pasient og samfunn Fagskolepoeng: 11

Kurset inngår i helsefagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri.

Praksisstudier og fordypningsoppgave Fagskolepoeng: 14

Kurset inngår i helsefagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode.

Mer informasjon

Læringsutbytte

Etter fullført utdanning skal kandidaten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fagbegreper, ulike verktøy for kommunikasjon, tilrettelegging av det fysiske miljøet og prosesser for miljøarbeid innenfor demensomsorgen
 • Kandidaten har innsikt i lovverk og forskrifter som regulerer arbeidet innenfor demensomsorgen
 • Kandidaten har kunnskap om fagfeltet demensomsorgen, hvilke tiltak som finnes for personer med demens, og har kjennskap til hvordan disse er organisert.
 • Kandidaten har kunnskap om ulike psykiske lidelser og kan holde seg faglig oppdatert innen fagfeltet
 • Kandidaten har kunnskap om betydningen av demensomsorg og legge til rette for gode omsorgstiltak for personer med demens, og betydningen det har for enkelt individet og samfunnet.
 • Kandidaten har forståelse for sentrale utfordringer som personer med demens har

Ferdigheter

 • Kandidaten kan søke etter og bruke informasjon fra ulike kilder til egen faglig utvikling
 • Kandidaten kan anvende kunnskap om brukermedvirkning i ulike problemstillinger og anvende miljøterapeutiske metoder i sitt arbeid
 • Kandidaten kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • Kandidaten kan kartlegge og identifisere faglige problemstillinger innen demensomsorgen og med utgangspunkt i eget faglig ståsted kunne iverksette tiltak for personer med demens

Generell kompetanse

 • Kandidaten har forståelse for etiske utfordringer og dilemmaer innen demensomsorgen
 • Kandidaten har utviklet en etisk grunnholdning og forståelse for hvilke prinsipper som ligger til grunne i arbeid med personer med demens
 • Kandidaten har forståelse og innsikt for å legge til rette for individuelle behov
 • Kandidaten kan bygge relasjoner med fagfeller og på fellesfaglig og tverrfaglig plan og etablering og vedlikehold av profesjonelle relasjoner
 • Kandidaten har forståelse for at egen atferd og kommunikasjon som arbeidsmetode vil ha betydning for pasienter/brukere med en demenssykdom
 • Kandidaten har forståelse for betydningen av veiledning på konkrete faglige  problemstillinger for egen faglig utvikling

Finansiering

Utdanningen er finansiert av Helsedirektoratet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Opptakskrav

Eksamen

Informasjon om eksamen

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet.

Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 14 dager før eksamensdato. 

All informasjon om eksamen.

Pris eksamen

 • 5 eksamener á kr 0,-

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk