Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

AutoCAD 2020

Emnet gir deg en grunnleggende innføring i to-dimensjonal Datamaskin Assistert Konstruksjon (DAK). Du lærer å bruke de grunnleggende kommandoene slik at du kan utføre enklere tegnearbeid. Bli fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid, teknisk tegning og revidering av tegninger.

Innsendinger

5

Studietid

80 timer

Innhold

Du lærer å jobbe rasjonelt og velge enkle løsninger. Bruk av flere lag med ulike farger gir god visualisering og bedre lesing av tegningene. Målsetting og teksting er viktig og må utføres tydelig og på en riktig måte. Flater fylles med skravur og elementer kan lagres separat for senere bruk i andre tegninger.

Kurset gir deg inngående informasjon gjennom studieveiledningen om hvordan du skal bruke de enkelte kommandoene. Det stilles krav til 100 % nøyaktighet, noe du oppnår når du jobber riktig. Du får øvelser med tegneoppgaver innen bygg, elektro, elkraft og maskin.

Emnet gir deg et grunnlag for videre studier og kompetanse innenfor det eller de fagene du senere vil konsentrere deg om. Målet er at du blir fortrolig med å bruke denne type hjelpemiddel til tegnearbeid og revidering av tegninger. Når du tegner i f.eks. bygg eller maskin, så er det viktig at du har gode kunnskaper i byggfag, maskinfag, materiallære og andre grunnleggende fag knyttet til den utdanningen du tar. Gode basiskunnskaper her hjelper deg til å tegne korrekte tegninger med gode og oppdaterte løsninger.

Kurset er grunnleggende og tar ikke for seg tre-dimensjonal tegning, men isometrisk tegning. Informasjon om tredimensjonal tegning finner du i studieveiledningen, slik at du kan prøve deg frem på egen hånd. Studieveiledningen oppdateres årlig sammen med programvaren.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk