Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Bransjekunnskap

I utdanningens andre semester er du ute i praksis som går over flere uker. Praksisperioden gir verdifull erfaring, mulighet for nettverksbygging mot bransjen og du blir enda bedre rustet for en jobb etter avsluttet utdanning. En advokatsekretær vil, foruten å være et foretaks ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften av virksomheten med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.

Innhold

Våre studenter kan søke praksisplass hos både store og små advokatfirmaer, domstoler og politi. Gjennom årene har flere anerkjente advokatfirmaer hatt praksisstudenter fra oss. Du vil få god veiledning ifm. søknad om praksisplass. Målet med praksisen er at du skal delta i flest mulig arbeidsoperasjoner, og at du skal få god innsikt i virksomheten og hvilke arbeidsoppgaver som utføres. Arbeidstiden avtales direkte mellom bedriften og studenten, men utgangspunktet er full arbeidsdag.

Du skal som en del av praksisen skrive en oppgave/levere en utførlig rapport om praksisperioden og foretaket du har jobbet i. Rapporten skal synliggjøre at du har god kjennskap til virksomheten.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk