Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

EXPHIL Examen philosophicum

Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

Studiepoeng

10

Innhold

Om ex phil

Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner som innen norsk universitetsutdanning. Examen Philosophicum handler om hvordan vitenskapens og filosofiens historie har utviklet seg.  Emnet gir en innføring og en oversikt over sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi og vitenskapstradisjon, særlig knyttet til vitenskap, erkjennelse og etikk.

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskaper

 • Ha kunnskap om vitenskapsteoretiske perspektiver.
 • Ha kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger knyttet til vitenskap, erkjennelse og etikk.
 • Ha kunnskap om ulike kilder til viten innen filosofien.
 • Ha kunnskap om ulike tenkere i den vestlige filosofi- og vitenskapstradisjon.
 • Kjenne til historisk kunnskapsutvikling innen vestlig filosofi og vitenskapshistorien.
 • Kjenne til samspillet mellom samfunnsutviklingen og filosofi- og vitenskapshistorien.

Ferdigheter

 • Reflektere over betydningen av tidligere forskning for dagens kunnskapsutvikling.
 • Gjøre rede for filosofihistoriens sentrale epoker og vurdere kunnskap fra disse epokene i lys av den kontekst den ble utviklet i.
 • Drøfte filosofihistoriens betydning for samtidig tenkning på eget fagfelt.

 

Generell kompetanse

 • Identifisere og reflekterer selvstendig over faglige og etiske problemstillinger innen filosofien.
 • Utvikle en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap.
 • Forstå innfallsvinkler til ulike temaer innen vitenskapsteori, erkjennelse og etikk.

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

 • Nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk