Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Forkurs ingeniør: Fysikk

Bevegelse 1, kraft og bevegelse 1, arbeidsmetoder i fysikk, målinger, eksperimenter og usikkerhet, energi og bevegelsesmengde, væsker og gasser, termofysikk, lys og bølger, atomfysikk og kjernefysikk, elektrisitet og kjemiske stoffer og reaksjoner, kraft, bevegelse 11 og statikk.

Innsendinger

7

Studietid

420 timer

Innhold

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til fagets metode, og dens anvendelse i realfag
 • Kandidaten kan redegjøre for enkel atomteori
 • Kandidaten kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk og termofysikk
 • Kandidaten kan gjøre rede for elektromagnetisk stråling
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet, og kan bruke det i fysiske problemstillinger
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner
 • Kandidaten kan regne på termofysiske problemstillinger
 • Kandidaten kan gjennomføre enkle forsøk ved å gjøre målinger, tolke resultatene og skrive en rapport.
 •  Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for real- og naturvitenskapelig tenking

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og teknologiske anvendelser
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener. og hvordan eksperimenter og observasjoner brukes for å teste og forbedre de rådende teorier. 
 

Mer informasjon

Eksamensinformasjon

Fysikk, FK - FK-FY15 (7011)

 • Pris eksamen kr 1 750,-
 • Stedbasert
 • Neste eksamen: 06.08.2020 09:00

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk