Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Forkurs ingeniør: Teknologi og samfunn

Emnet inngår i "Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning" og skal gi en innføring i temaer relatert til ingeniøren og teknologens rolle som samfunnsborger.

Ingeniørenes arbeid bidrar til at det utvikles ny teknologi og nye løsninger, som igjen påvirker samfunnet. Ingeniører er derfor også samfunnsutviklere og ingeniører er viktige aktører i arbeidet med å finne løsninger på de utfordringene samfunnet møter.

Emnet Teknologi og samfunn skal gi deg bevissthet om denne rollen og det ansvaret det medfører.

Innsendinger

3

Studietid

168 timer

Innhold

Kunnskap
 • Kandidaten har kunnskap om demokrati og samfunnets organisering
 • Kandidaten har kjennskap til hvordan private og offentlige organisasjoner i arbeidslivet fungerer
 • Kandidaten har kjennskap til lover og forskrifter, hvordan disse utvikles og brukes.
 • Kandidaten har kunnskap om hva som karakteriserer teknologiutviklingen historisk og geografisk.
 • Kandidaten har kunnskap om teknologi som grunnlag for samfunnsengasjement og samspillet mellom teknologi, samfunn, økonomi og miljø.
Ferdigheter
 • Kandidaten kan vurdere og diskutere, muntlig og skriftlig, enkle teknologiske produkter og prosesser, og deres konsekvenser for samfunn og miljø.
 • Kandidaten kan gjøre greie for sentrale utviklingstendenser og hovedstrukturen i norsk næringsliv, samt den betydning globalisering og kulturforskjeller har for teknologi, nærings- og samfunnsutvikling.
 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for samfunnsvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan bruke etiske prinsipper i sine vurderinger og valg.
Generell kompetanse
 • Kandidaten forstår betydningen av ikke tekniske ferdigheter i sitt arbeid med teknologiske løsninger.
 • Kandidaten forstår betydningen av innovasjon og entreprenørskap.
 • Kandidaten forstår betydningen av samarbeid og tverrfaglighet
 

Mer informasjon

Eksamensinformasjon

Teknologi og samfunn FK-TS15 (8127)

 • Pris eksamen kr 1 750,-
 • Stedbasert
 • Dato ikke fastsatt

Hvor kan du bestille emnet?

Samarbeids­partnere

Westerdals ACT

Westerdals uten studiepoeng

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk