Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Forskningsmetoder (INT1150)

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Studiepoeng

10

Innhold

Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskaper

 • Kjenne til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • Tilegne seg kunnskap om sentrale elementer i forskningsprosessen.
 • Tilegne seg kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Ferdigheter

 • Planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.
 • Identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler.
 • Tolke og anvende grunnleggende statistikk.

Generell kompetanse

 • Utvikler en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap.
 • Arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget forskningsarbeid.

Vurderingsform

Arbeidskrav

 • Nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • Prosjektbeskrivelse (bestått/ikke bestått)
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 

Mer informasjon

Samarbeids­partnere

Bjørknes Høyskole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk