Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Forvaltning og saksgang

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen, slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du kjennskap til det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Innhold

Forvaltningen er delt inn i ulike forvaltningsnivåer med statsforvaltningen, fylkeskommunene og kommunene. Emnet gir kunnskap om sentrale organer og deres rolle i forvaltningen, som f.eks. Sivilombudsmannen, Fylkesmannen, Riksrevisjonen, ulike departementer, direktorater, etater, tilsyn, nemnd og ombud. I tillegg omfatter emnet et blikk på kommunestyret, fylkestinget, formannskapet, byrådet, fylkesutvalget, ordfører og kommunedirektør.

I emnet har vi også en studieenhet rettet mot selve saksbehandlerrollen, hvor vi fokuserer på kundeperspektivet, etikk, moral og arbeid for å forhindre korrupsjon, i tillegg til viktigheten av et godt språk og presis kommunikasjon.

*Det tas forbehold om endringer

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk