Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Forvaltning og saksgang

I dette emnet lærer du om de sentrale styringsorganene i statsforfatningen slik som Stortinget, Kongen i statsråd/regjeringen, Høyesterett og domstolene, samt Riksrett. Emnet tar for seg det rettslige forholdet mellom statsmaktene. I tillegg får du innsikt i det politiske systemet med demokrati, stemmerett, valg og nominasjon.

Innhold

Forvaltningen er delt inn i ulike forvaltningsnivåer med statsforvaltningen, fylkeskommunene og kommunene. Emnet gir kunnskap om sentrale organer og deres rolle i forvaltningen som f.eks. Sivilombudsmannen, Fylkesmannen, Riksrevisjonen, kommunestyret, fylkestinget, formannskapet, byrådet, fylkesutvalget, ordfører og rådmann. I tillegg omfatter emnet ulike departementer, direktorater, etater, tilsyn, nemnd og ombud. Det vil bli arbeidet med forskjellige temaer som helse, eldreomsorg, NAV, utdanning, plan- og bygningsrett, utlendingsrett og miljørett.

I emnet har vi også en innføring i selve saksbehandlerrollen hvor vi fokuserer på kundeperspektivet, etikk, moral og arbeid for å forhindre korrupsjon, i tillegg til viktigheten av et godt språk og presis kommunikasjon.

Til slutt blir det saksbehandling i praksis hvor du vil få bruke kunnskapen og teste dine ferdigheter i det å være saksbehandler.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk