Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Global sikkerhet (INT2210)

Emnet gir en gjennomgående innføring i internasjonal politikk og sikkerhetsstudier.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Emnet vil videreutvikle forståelsen av IR-teori, og gjøre studentene kjent med viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Temaer og diskusjoner som vil bli tatt opp er blant annet: hegemoni, USAs dominerende rolle i å forme verdenssystemet og hvordan denne rollen er i forandring (er vi på vei tilbake til en tid med rivalisering mellom flere stormakter?), atomvåpen (spredning, ikkespredningsavtaler og atomvåpen som avskrekkingsmiddel), terrorisme, krigene i Afghanistan og Irak (hva har disse krigene å si for internasjonal sikkerhet?) og Kinas vekst.

Emnet vil også diskutere fremtidsprospekter for global sikkerhet og forslag til hvordan global sikkerhet kan skapes, opprettholdes og forbedres. Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen sikkerhetsstudier og globale sikkerhetsspørsmål. 

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskaper

 • Redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen etter Den kalde krigens slutt.
 • Kjenne til utviklingen av det globale sikkerhetsbildet i et historisk perspektiv.
 • Redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til sikkerhetsstudier.
 • Kjenne til den teoretiske forankringen (International Relations) for sikkerhetsstudier i rammen av internasjonale studier.
 • Forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk.

Ferdigheter

 • Vurdere og analysere ulike aktørers/instansers rolle med hensyn til internasjonal sikkerhet.
 • Kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier.
 • Vurdere og kritisk analysere hvordan de store/mektige landenes (USA og Kina med flere) politikk innvirker på den globale sikkerhetssituasjonen.
 • Analysere internasjonal politisk dynamikk mellom store og små aktører.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer muntlig.

Generell kunnskap

 • Utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden.
 • Utvikle en dypere forståelse for begrepet ”sikkerhet”.
 • Kan planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon i gruppe.

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk samling (bestått/ikke bestått)
 • Gruppepresentasjon (bestått/ikke bestått)
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet.

Eksamen:

 • Individuelt essay; omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers skriftlig eksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Samarbeids­partnere

Bjørknes Høyskole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk