Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Global sikkerhet (INT2210)

Global sikkerhet: Sikkerhetspolitikk og militærmakt i en global verden

Kommer USA og Kina til å utkjempe en hegemonisk krig i dette århundret? Kan vi lære av historien? Blir internasjonal politikk mer fredelig, eller er menneskeheten dømt til å gjenoppleve krig og konflikt med jevne mellomrom?

Dette emnet bruker statsvitenskapelig teori, case-studier av kriger og dagsaktuelle hendelser, for å oppnå en dypere forståelse av de viktigste trendene innenfor sikkerhetsstudier.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Dette emnet gir en gjennomgående innføring i internasjonal politikk og sikkerhetsstudier. Emnet vil gjøre studentene kjent med IR-teori, viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Spennende temaer og diskusjoner som vil bli tatt opp er blant annet: hegemoni, USAs dominerende rolle i å forme verdenssystemet og hvordan denne rollen er i forandring (er vi på vei tilbake til en tid med rivalisering mellom flere stormakter?), atomvåpen (spredning, ikkespredningsavtaler og atomvåpen som avskrekkingsmiddel), terrorisme, krigene i Afghanistan og Irak (hva har disse krigene å si for internasjonal sikkerhet?), og Kinas vekst.

Emnet vil også diskutere fremtidsprospekter for global sikkerhet og forslag til hvordan global sikkerhet kan skapes, opprettholdes og forbedres. Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen sikkerhetsstudier og globale sikkerhetsspørsmål.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne...

Kunnskap

 • redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen etter Den kalde krigens slutt;
 • kjenne til utviklingen av det globale sikkerhetsbildet i et historisk perspektiv;
 • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til sikkerhetsstudier;
 • kjenne til den teoretiske forankringen (International Relations) for sikkerhetsstudier i rammen av freds- og konfliktstudier;
 • forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk.

Ferdigheter

 • vurdere og analysere ulike aktørers/instansers rolle med hensyn til internasjonal sikkerhet;
 • kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier;
 • vurdere og kritisk analysere hvordan de store/mektige landenes (USA og Kina med flere) politikk innvirker på den globale sikkerhetssituasjonen;
 • analysere internasjonal politisk dynamikk mellom store og små aktører.

Generell kunnskap

 • utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden;
 • utvikle en dypere forståelse for begrepet "sikkerhet".
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk