Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Helseadministrasjon

Administrative oppgaver er viktige oppgaver for en medisinsk sekretær. I dette emnet vil du få en innføring i de vanligste og viktigste administrative oppgavene som er aktuelle for en medisinsk sekretær på et legekontor eller en annen helseinstitusjon. Du vil få kjennskap til diverse lover og forskrifter som taushetsplikten, journalforskriften og pasientrettighetsloven. I emnet vil du også lære om organiseringen av helsevesenet i Norge, hvordan de samhandler med hverandre og hvilken rolle de ulike aktørene har.  

Innhold

En medisinsk sekretær må kunne skrive medisinsk dokumentasjon som journaler, epikriser og operasjonsbeskrivelser effektivt og riktig. Dette er en viktig del av emnet helseadministrasjon. Det legges stor vekt på korrekt språkanvendelse og tegnsetting, samt riktig bruk av maler, skjemaer og oppslagsverk. Du må også bruke kunnskap du har fått gjennom opplæring i fagene medisinsk terminologi, anatomi, fysiologi og sykdomslære.  

Du får innføring i DIPS som er det ledende EPJ-systemet (elektronisk pasientjournal system) som brukes på sykehusene. Innføringen i DIPS er et e-læringskurs der du først får gjennomgang av ulike temaer og deretter ser på videoer av en bestemt arbeidsoppgave. Til slutt jobber du med oppgaver i en interaktiv simulert database.  

Utover dette består emnet helseadministrasjon av følgende: 

  • Innføring i sykehussekretærens arbeids- og ansvarsområder 
  • Administrasjon av arbeidsplassen 
  • Innføring i ulike pasientsystemer 
  • Bruk av oppslagsverk 
  • Skriving av journaler, epikriser, polikliniske notater, operasjonsbeskrivelser og henvisninger med aktuelle blanketter og journalnotater. 

Som medisinsk sekretær fra Treider får du opplæring i de mest brukte pasientadministrative IT-systemene som benyttes i primærhelsetjenesten. Systemene håndterer timebestilling, skriving av resepter, henvisninger og pasientadministrasjon på legekontor. Programmene det undervises i er relevante, har stor markedsandel og høy overføringsverdi. 

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk