Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Hydraulikk I

Hydraulikk I gir innføring i hydraulikkens grunnprinsipper, systemer og komponenter. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les med om Hydraulikk I her.

Studiepoeng

7

Innsendinger

1

Studietid

210 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

 • hydraulikkens grunnprinsipper, Pascals lov, statiske trykksystemer og generelt om strømning
 • hydrauliske måleenheter og enkle formler for beregning av krefter og trykk
 • de mest grunnleggende hydrauliske symboler, deres virkemåte og hvordan de settes sammen til fungerende systemer iht. ISO 1219
 • hydraulikkvæskens oppgave hva gjelder energioverføring, smøring og kjøling
 • korrekte fremgangsmetoder ved mekanisk arbeid med trykkløst hydraulisk utstyr
 • korrekte fremgangsmetoder ved arbeid på trykksatte hydrauliske anlegg
 • problemstillinger knyttet til helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med vedlikehold og reparasjon av hydrauliske anlegg

Ferdigheter:

Studenten kan

 • lese enkle hydrauliske koblingsskjema ved å kjenne igjen de mest vanlige komponentene og forstå oppbyggingen av systemet
 • anvende korrekte begreper og betegnelser på hydrauliske komponenter og systemer
 • utføre enkle utregninger knyttet til krefter, trykk og volumstrøm i hydrauliske anlegg
 • anvende verktøy og metoder knyttet til oppstart og innjustering av hydrauliske anlegg
 • utføre vedlikehold på hydrauliske systemer
 • finne frem i og tolke datablad for komponenter
 • bidra positivt i samarbeidssituasjoner, delta i gruppeprosesser og utvikling av et arbeidsmiljø som er trygt og utviklende

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • kommunisere med involverte aktører (brukere, eiere, vedlikeholds-personell og aktuelle myndigheter) og delta i diskusjoner om drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.
 • kan bygge relasjoner på tvers av fag og formidle kompetanse til involverte aktører og legge grunnlaget for videre læring
 • kan følge HMS-standarder ved rutinemessig hydraulisk vedlikehold
 

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk