Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Hydraulikk II

Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset ha bedre forståelse for mer komplekse hydraulikkskjemaer, mer omfattende systemforståelse, og få innføring i flere sammensatte komponenter. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les mer om Hydraulikk II her.

Studiepoeng

7

Innsendinger

1

Studietid

210 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten har kunnskap om:

 • hvordan last og ytre påvirkninger skaper trykk og belasting i hydraulikksystemet
 • ISO-systemets måte å beskrive hydraulikkoljens type og viskositet
 • komplekse og avanserte komponenter, samt oppbygning av større systemer
 • egenskaper ved ulike hydraulikkslanger og rør samt koblinger mellom disse, herunder også koblinger mot ventiler, sylindre og motorer
 • moderne forurensningskontroll knyttet til vedlikehold og reparasjoner på hydrauliske anlegg
 • effektivt og korrekt vedlikehold av hydrauliske anlegg
 • varianter av pumpestyringer på både åpne og lukkede hydrauliske kretsløp
 • hvordan variabel last, forskjellig virkningsgrad, slitasje og varme påvirker systemets egenskaper, oppbygning og ytelse

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • reflektere over viktigheten og metoder for å drive renhetskontroll
 • gjøre beregninger på effektbruk og trykktap i rør/koblinger/slanger
 • anvende relevante verktøy for måling av trykk, volumstrøm og temperatur i hydrauliske anlegg
 • kartlegge helheten i et hydraulisk system og hvordan aktivatorer påvirker hverandre i et større system
 • kunne identifisere og rapportere om avvik og behov for tiltak i hydrauliske system

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • utveksle synspunkter med involverte aktører (brukere, anleggseiere) og delta i diskusjoner om forvaltning, drift, vedlikehold av anlegg
 • initiere til igangsetting av vedlikeholdsoppgaver på hydrauliske anlegg
 • utføre beregninger på krefter og volumstrøm i systemer med variabel last
 • bidra til å øke effektiviteten ved å minske energibruk i systemet
 • gjennomføre selvstendig arbeid og reparasjoner på større hydrauliske anlegg

vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og kompetanse

 

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk