Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Hydraulikk III

Med grunnleggende hydraulikkompetanse fra Hydraulikk I og II, vil dette kurset gi deg en god innføring av komponenter og systemer med elektroproporsjonalt hydraulisk utstyr. Kurset starter med grunnleggende elektrolære. Du får både praktisk og teoretisk opplæring med alle de mest brukte ventiler som HAWE, Danfoss PVG, Vickers, Parker og Rexroth, både med og uten tilbakemelding. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les mer om Hydraulikk III her.

Studiepoeng

6

Innsendinger

1

Studietid

175 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskap om

 • proporsjonalventiler, deres symbol og virkemåte
 • grunnleggende elektronikk, symboler og grunnprinsipper
 • kjennskap til elektroniske flytskjema i tilknytning til forsterkerkort for hydrauliske komponenter
 • digitale og analoge styrekort med parametere som gain, deadband, ramp og dither
 • reguleringsteknikk ifb. tilbakekoblede systemer
 • overordnede overvåking- og kontrollsystemer, samt ulike BUS-systemer
 • grunnleggende energitekniske beregninger for hydrauliske anlegg
 • funksjonen til avanserte elektrohydrauliske systemløsninger ifb. med pumpestyringer på åpne og lukkede kretsløp og proporsjonale trykk- og retningsventiler 

Ferdigheter:

Studenten kan

 • hente og tolke informasjon ut fra komplette hydrauliske- og elektriske skjema og datablader
 • foreta innjusteringer og reflektere over PID-regulatorens virkemåte
 • foreta beregninger av trykk, kraft, og flow på systemer med elektrohydrauliske komponenter
 • foreta korrekte justeringer av gain, rampetid og dødband ved oppstart av systemer med elektrohydrauliske komponenter
 • kartlegge feil og utfordringer ved å differensiere mellom den hydrauliske og elektroniske delen av systemet, og gjøre rede for parametere og behov for iverksetting av tiltak
 • initiere til igangsetting av vedlikeholdsoppgaver på elektro-hydrauliske anlegg
 • gjennomføre enkle beregninger og utføre målinger på strøm og spenning på elektro-hydrauliske komponenter

 

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen bransjen og delta i diskusjoner om forbedringer av anlegg
 • gjennomføre selvstendig arbeid og reparasjoner på elektro-hydrauliske anlegg i tråd med relevante bestemmelser og HMS-krav
 

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk