Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Hydraulikk IV

Feilsøking, drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg.

Emnet tar sikte på å øke deltagernes evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr. Studenten får innføring i forebyggende tiltak for å redusere vedlikeholdskostnadene og utilsiktet driftsavbrudd. Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører. Les mer om Hydraulikk IV her.

Studiepoeng

7

Innsendinger

1

Studietid

210 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har kunnskap om:

 • hydraulikkmediet som energibærer
 • krav til renhet og enkel kontroll av renhetsnivå
 • hydraulikkfilters plassering og ulike standarder
 • konstruksjonssvakheter og hyppige feilårsaker i hydrauliske systemer
 • metoder for feilsøking på hydrauliske anlegg
 • lekkasjekontroll og bruk av måleinstrumenter
 • å finne fram til og henvise til relevant fagstoff

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre vedlikehold, samt finne og korrigere typiske hydrauliske feil på hydrauliske komponenter og systemer
 • utføre innstillinger ved oppstart eller vedlikehold av hydrauliske komponenter og systemer
 • utføre beregninger på krefter og moment, samt reflektere over dimensjoner og krav til systemet
 • finne riktige instrumenter og andre verktøy for å drive effektivt vedlikehold og feilsøking
 • finne renhetsnivå i systemet og henvise til analyser og evt. forbedringer
 • kartlegge og analysere systemer, samt foreslå eventuelle ombygginger og forbedringer av hydrauliske anlegg
 • finne frem til, lese, forstå og anvende tekniske tegninger (både digitale og papirutgaver)
 • utføre enkle, termodynamiske og energitekniske beregninger, relatert til anlegg og aktuelle arbeidsoppgaver
 • planlegge og initiere til igangsetting av vedlikeholdsoppgaver på hydrauliske anlegg

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • utføre avanserte beregninger på krefter og volumstrøm i systemer
 • bidra til å øke effektiviteten ved å minske energibruk i systemet
 • gjennomføre selvstendig arbeid og reparasjoner på større hydrauliske anlegg
 • utveksle synspunkter med andre ift. drift og vedlikehold av hydrauliske komplekse systemer
 

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk