Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Internasjonal historie (INT1140)

Emnet vil introdusere studenten for utvalgte globalhistoriske hendelser siden 1945 og se på betydningen av disse i utviklingen av dagens internasjonale system. Studenten vil blant annet lære å analysere og forstå dagsaktuelle forhold utifra en historisk kontekst.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Målet med dette introduksjonsemnet i internasjonal historie er å gjøre studenten i stand til å sette dagens internasjonale system inn i en historisk kontekst. Emnet vil analysere hendelser og nøkkeltrender som har definert perioden siden 1945. Sentrale temaer er avkoloniseringsprosessen, fremveksten av «tredje-verden-bevegelsen» og utviklingen av en internasjonal økonomisk orden. Den kalde krigen vil ha en sentral rolle i emnet, og dens opphav, karakter og betydning vil bli diskutert og analysert. Dette vil inkludere en analyse av sentrale regioner, herunder Asia og Stillehavsregionen (inkludert Vietnam, Korea), Latin-Amerika og Midtøsten, den såkalte «andre» kalde krigen og avspenningsperioden (détente), atomvåpenkappløpet, og slutten på den kalde krigen med betydningen det hadde for det internasjonale systemet. Studentene vil bli introdusert for historiografiske debatter som forklarer disse hendelsene og trendene, og det forventes at studentene utvikler en bevissthet rundt omstridte historiske tolkninger av årsaksforhold og historiske hendelsers betydningsgrad.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskap

 • Erverve kunnskap om og kunne redegjøre for sentrale historiske hendelser og trender i perioden etter 1945.
 • Kjenne til akademiske studier av internasjonal historie som del av fagdisiplinen internasjonale relasjoner.
 • Kjenne til og redegjøre for sentrale debatter, teorier og diskusjoner som omhandler historiske hendelser i den gitte perioden.
 • Kjenne til ulike perspektiver og vektlegging av historiske hendelser fremmet av ulike historikere.

Ferdigheter

 • Vise til og vurdere historiske forhold som kan belyse dagens globale spørsmål.
 • Redegjøre og argumentere for viktigheten av historieforståelse.
 • Benytte ulike historiografiske tilnærminger til studiet av internasjonale relasjoner.

Generell kompetanse

 • Nyttiggjøre seg av historiografisk litteratur og være seg bevisst på hva som er primærkilder og sekundærkilder.
 • Utvikle forståelse for hvordan fortiden og nåtiden henger sammen.
 • Utvikle en forståelse av noen metodologiske utfordringer som assosieres med studiet av historie.

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet.

Eksamen:

 • 4-timers skriftlig eksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Samarbeids­partnere

Bjørknes Høyskole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk