Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Juridiske emner

I dette emnet lærer du om rettsreglene som gjelder ved all saksbehandling. Innledningsvis inneholder emnet sentrale rettskilder som blant annet Norges lover, rettspraksis, forarbeider og sedvane for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode.

Innhold

Hoveddelen av emnet er å lære selve saksbehandlingsreglene og kunne utforme vedtak, samt forstå viktigheten av en forsvarlig saksbehandling. Saksbehandlingsreglene omfatter blant annet habilitet, veiledningsplikten, saksbehandlingstid, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, innsynsrett og dokumentasjonsinnsyn, samt formregler knyttet til selve vedtaket. I tillegg vil man lære om saksbehandlingsprosessen for forskrifter.

Videre skal vi gjennomgå klagebehandlingsprosessen, endring og omgjøring av vedtak, samt virkningen av saksbehandlingsfeil. For øvrig lærer man om offentleglova som er loven andre enn partene i saken må benytte for å få innsynsrett i saken, som f.eks. media og andre interesserte.

Det blir også fokus på grunnleggende forvaltningsprinsipper som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet og forsvarlig saksbehandling derav myndighetsoverskridelse.

Tilslutt vil emnet ta for seg noen øvrige rettsområder for å vise forvaltningsretten i et større rettslig perspektiv. Vi benytter Lovdata Pro for å finne lover og andre rettskilder på en rask og effektiv måte.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk