Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Juridiske emner

I dette emnet lærer du om de generelle saksbehandlingsreglene som gjelder ved nær all saksbehandling i offentlig forvaltning. Innledningsvis starter vi med å se nærmere på de ulike rettskildekategoriene, for å gi deg grunnleggende kunnskap om juridisk metode.

Innhold

Hoveddelen av emnet, er å lære om selve saksbehandlingsreglene og kunne arbeide frem mot et vedtak, utforme vedtaket, samt forstå viktigheten av en forsvarlig saksbehandling gjennom hele arbeidsprosessen.

Saksbehandlingsreglene omfatter blant annet habilitet, veiledningsplikten, saksbehandlingstid, taushetsplikt, forhåndsvarsling, utrednings- og informasjonsplikt, partsinnsyn samt formregler knyttet til selve vedtaket. I tillegg vil du lære om saksbehandlingsprosessen for forskrifter.

Videre skal vi gjennomgå klagebehandlingsprosessen, endring og omgjøring av vedtak, samt virkningen av saksbehandlingsfeil. Du lærer også om offentleglova, som er loven andre enn partene i saken må benytte, for å få innsynsrett i saken, som f.eks. media og andre interesserte.

Det blir også fokus på grunnleggende forvaltningsprinsipper som legalitetsprinsippet, kontradiksjonsprinsippet og forsvarlig saksbehandling derav myndighetsoverskridelse.

Til slutt vil emnet ta for seg noen utvalgte rettsområder for å vise saksbehandlingsprinsipp i et større rettslig perspektiv. Vi benytter Lovdata Pro for å finne lover og andre rettskilder på en rask og effektiv måte.

*Det tas forbehold om endringer

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk