Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Jus, saksgang og juridiske dokument (JSD) (1 og 2) *

I emnet Jus, saksgang og dokumenter (JSD) 1 og 2, får du kjennskap til hvordan jus som fag fungerer, og blir kjent med sentrale hovedregler og unntak innen sentrale juridiske emner.

Innhold

Jus, saksgang og dokumenter 1 (JSD 1)

I JSD 1 får du en innføring i jus og juridisk metode. Videre vil du blant annet lære å bruke Lovdata Pro på en avansert måte, slik at du raskt og presist kan lokalisere rettskilder for videre dokumentbehandling. Et sentralt element er også å lære om hvordan sivile saker føres for retten og juridiske dokumenters betydning i en slik prosess.

Jus, saksgang og dokumenter 2 (JSD 2)

I andre semester vil du ha faget JSD 2. Her vil du lære om strafferett, en studieenhet som lærer deg om vilkårene for å kunne straffe, formålet med straff og hvilke straffereaksjoner som finnes. Dette vil være viktig for å forstå emnet, Straffeprosess, hvor du lærer om sakens gang i en straffesak. I tillegg vil du lære om vilkårene for å kunne straffes for drap, kroppskrenkelse, underslag og tyveri. Til slutt vil du lære om domstolsystemet og straffeprosessreglene.

Videre vil du lære om familie- og arverett, forvaltningsrett, salg av fast eiendom, tingsrett, pengekrav og tvangsinndrivelse.

*Det tas forbehold om endringer.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk