Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Konfliktløsning og fredsarbeid (FK1210)

Noen svært sentrale problemstillinger innenfor freds- og konfliktstudier er hvordan man skal arbeide for å forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvordan man kan løse konflikter som allerede er i gang, og ikke minst hvordan man skal unngå at avsluttede konflikter blusser opp igjen.

I dette emnet vil du bli introdusert for ulike tilnærminger til disse problemstillingene og du vil bli kjent med en rekke ulike aktører som jobber med dette. Viktige begreper og temaer som konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Studiet har til nå gitt studentene en grundig innføring i, og forståelse av en rekke viktige temaer og problemstillinger knytet til verdenssystemet, politiske teorier, dagens konflikter, årsaksteorier m.m. Dette emnet vil bygge på denne kunnskapen og vil videre introdusere studentene for viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsarbeid.

Med et geografisk fokus på Tanzania og Øst-Afrika vil emnet fra et kritisk og nyansert ståsted diskutere de mange ulike tiltakene og metoder som benyttes for å håndtere, løse og forebygge konflikter, og skape fred i samfunn som har vært rammet av voldelig konflikt.

Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning. Emnet vil også introdusere og diskutere et bredt spekter av fredsaktører, fra høytstående diplomati til grasrotbevegelser, og sivile så vel som militære aktører.

Andre interessante temaer som kjønn og fredsarbeid (særlig kvinners rolle i konflikter) og sivil-militær samordning vil også bli gjennomgått og diskutert. At FN spiller en viktig rolle i internasjonalt fredsarbeid og konfliktløsning er det liten tvil om og FNs rolle vil derfor gå igjen i mange av forelesningene. Emnet vil også ha en egen forelesning hvor vi skal diskutere om “lille” Norge er, eller kan være, en “stor” aktør i internasjonalt fredsarbeid.

Læringsutbytte

Studenten skal kunne...

Kunnskap

 • kjenne til og redegjøre for utviklingen av fredsarbeid og konfliktløsende mekanismer;
 • redegjøre for de ulike begrepene som blir brukt innen fagfeltet (fredsbygging, fredsbevaring, fredsskaping, forebyggende diplomati, konfliktløsning m.fl.);
 • kjenne til og beskrive ulike aktører som arbeider med fredsarbeid og konfliktløsning;
 • redegjøre for og diskutere hvilken rolle kjønn spiller i konflikter og fredsarbeid;
 • forstå rollen til det sivile samfunnet i relasjon til fredsbygging;
 • kjenne til metoder og handling som kan bidra til forsoning mellom partene i en konflikt.

Ferdigheter

 • forklare og vurdere de ulike mekanismer som benyttes innen konflikthåndtering og konfliktløsning;
 • analysere og vurdere ulike aktørers rolle i fredsarbeid og konfliktløsning;
 • gjøre rede for og vurdere den relative betydningen av diplomatiske, militære og uformelle kanaler i fredsforhandlinger;
 • drøfte fordeler og ulemper ved militært-humanitært (sivilt) samarbeid i konfliktsituasjoner;
 • kritisk evaluere og vurdere det norske bidraget til fredsarbeid og konfliktløsning.

Generell kompetanse

 • vurdere nytteverdien av og prioriteringsforholdet mellom ulike fredsbyggende tiltak;
 • kritisk drøfte forholdet mellom forsoning og rettsoppgjør som virkemiddel.
 

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk