Skip to main content

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Kosthold og ernæring for barn

Emnet omhandler barneernæring og hvilke utfordringer og muligheter det ligger i å jobbe med kosthold for barn i barnehage og skole. Emnet fokuserer på kostholdets rolle som grunnlaget for god helse, samt viktig bærer for matkultur og måltidsglede, og tilstreber å gi studentene praktisk anvendelig kunnskap.

Studiepoeng

10

Innhold

Læringsutbytte for ERN6040 Kosthold og ernæring for barn

Kunnskap 

 • Har bred kunnskap om ernæring og kosthold for barn, deriblant vanlige utfordringer og kostholdsendringer over tid
 • Har kunnskap om anbefalinger og retningslinjer for barns kosthold hjemme, i barnehagen og på skole
 • Har kunnskap om betydningen av tidlig tilrettelegging for et sunt kosthold og tidlig etablering av gode vaner for en god helse gjennom livet
 • Har kunnskap om barns normale spise- og smaksutvikling, herunder regulering av matinntak og matvarevalg i ulike faser
 • Har kunnskap om betydningen av måltidsdeltagelse med de sosiale, kulturelle og sensoriske aspekter et måltid innebærer
 • Har grunnleggende kunnskap om kostholdrestriksjoner knyttet til matvareoverfølsomhet eller kultur og religion, og hvilke hensyn som må tas i barnehage og på skole

Ferdigheter

 • Kan håndtere mat på en hygienisk forsvarlig måte, utnytte tilgjengelige råvarer og minimere matsvinn
 • Kan anvende faglig kunnskap til planlegging av kosthold for grupper av barn og utarbeidelse av hensiktsmessige menyer
 • Kan planlegge, gjennomføre og evaluere mat- og måltidsrelaterte aktiviteter med barn

Generell kompetanse

 • Kan ivareta fokus på mat og måltider som en arena for læring og for å vekke interesse for mat blant barn
 • Kan samhandle med andre fagpersoner når det gjelder barns kosthold og helse Tidsramme 1,5 mnd fulltids studieinnsats

Obligatoriske arbeidskrav

 • Godkjent oppgave i «Mat i barnehage og skole»
 • Godkjent kurs «Retningslinjer og anbefalinger for mat til barn»

Vurderingsform

 • Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (over 7 dager) (teller 70% av karakteren) og en midtveis multiple choice- eksamen (teller 30% av karakteren): Begge deler må være bestått for å bestå emnet.

Opptaks- og adgangsregulering

 • GERN1101, GERN1201 eller tilsvarende (kunnskap om anatomi, fysiologi, matkunnskap samt grunnleggende ernæring)

Samling

Det vil tilbys en samling i forbindelse med emnet med hovedfokus på praktiske ferdigheter, som matlaging

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk