Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Kritisk psykologi og forskningsmetoder (15 sp)

Kritisk psykologi har som formål å bidra til refleksjon omkring hvordan psykologisk teori og empiri forstås og anvendes i samtiden, og å fremme alternative tilnærmingsmåter. 

Studiepoeng

15

Innhold

Kritisk psykologi kan derfor sies å fungere som et korrektiv for den konvensjonelle psykologien. Et kritisk blikk rettes både innover på psykologien som fag og vitenskap og utover på rollen psykologiens spiller i samfunnet, med særlig fokus på hvordan fagkunnskap og praksis kan ha uhensiktsmessige eller uheldige virkninger. I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd, sosial rettferdighet, og på jordkloden.  Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom blir påvirket av og påvirker de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under. 

Studentene vil i dette emnet møte kritiske perspektiver på hvordan psykologisk kunnskap, psykologiske begreper og terminologi har hatt og har innflytelse på ulike fenomener og samfunnsområder.  Emnet tar utgangspunkt i at individets kognisjon, emosjoner og atferd må forstås på bakgrunn av de bredere livssammenhenger som de utspiller seg i. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap om og forståelse av grunnleggende ideer, teorier, og forskningsmetoder innen kritisk psykologi.  Disse innsiktene vil bli benyttet til å utfordre forståelsesmåter som er dominerende i den konvensjonelle psykologien, og gi grunnlag for alternative tilnærminger forankret i psykologisk vitenskap.  

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk