Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Menneskerettigheter (INT1220)

Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere. I dette emnet vil studenten få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Utfordringene vil diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter og makt, utvikling, mangfold, og konflikt. 

Studiepoeng

10

Innhold

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskap

 • Forstå utviklingen av menneskerettighetene i et historisk og filosofisk perspektiv.
 • Forstå og kritisk kunne vurdere hvordan den politiske gjennomføringen av menneskerettigheter finner sted både på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.
 • Forstå hvordan studiet av menneskerettighetene spenner over en rekke akademiske disipliner.
 • Redegjøre for og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettighetene.
 • Vise til hvordan menneskerettighetsrapporter utarbeides, samt kunne tolke slike rapporter utarbeidet av stater og organisasjoner.

Ferdigheter

 • Evaluere og vurdere sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter, utvikling og konflikt.
 • Vurdere hvorvidt en gitt handling er i strid med menneskerettslige avtaledokument.
 • Redegjøre for og drøfte betydningen av det juridiske og praktiske forholdet mellom statlig suverenitet og menneskerettighetsovergrep.
 • Analysere det internasjonale samfunnets muligheter for reaksjoner mot en stat som bryter menneskerettigheter.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer muntlig.

Generell kompetanse

 • Utvikle en dypere forståelse av menneskerettighetenes stilling i det internasjonale samfunnet.
 • Lese og gjøre relevant bruk av internasjonale avtaledokument om menneskerettigheter.
 • Veie forholdet mellom menneskerettslige prinsipper når disse kommer i konflikt med hverandre.

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Godkjent deltakelse i det digitale klasserommet.

Eksamen:

 • Individuelt essay; omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers skriftlig eksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)

 

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Samarbeids­partnere

Bjørknes Høyskole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk