Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder (10 sp)

Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. 

Studiepoeng

15

Innhold

Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Studentene vil møte ulik tematikk som blant andre utbrenthet, mobbing og trakassering på arbeidsplassen, teamutvikling og arbeidsmiljøloven fra et organisasjonspsykologisk perspektiv.   

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen organisasjonspsykologien område. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver i organisasjonslivet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

This site uses cookies. Read more about cookies here. Lukk