Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Pedagogisk arbeid med barn

De fleste pedagogiske assistenter jobber i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Under veiledning av lærer eller styrer og pedagogisk leder har de medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.
Vi vil at kurset skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å arbeide som pedagogisk assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Alle kurs ved NKI gjennomføres som nettstudier.

Innsendinger

5

Studietid

200 timer

Innhold

Pedagogisk arbeid med barn og kunnskap om hvordan barn lærer, er hovedemner i kurset. Du vil få et godt innsyn i hva som karakteriserer et godt læringsmiljø, og hvordan du selv kan bidra til å utvikle et positivt læringsmiljø for barna. Du får lære om viktige sider ved barns lek, når og hvordan barn leker, og lekens betydning for barns sosiale og personlige utvikling og læring.

Vi ser også på barnas egen kultur og hvordan barnehage og skole kan få barnekulturen til å blomstre. Du får også et godt innblikk i det formelle lovverket som regulerer arbeidet i barnehage og skole: Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Læreplanverket for den tiårige grunnskolen. Videre ser vi på viktige funksjoner i arbeidet som pedagogisk assistent.

Kurset gir et innblikk i hvordan ulike pedagogiske retninger har innvirket på undervisning og oppdragelse i barnehage og skole. Det fokuseres på omsorg som er en grunnleggende forutsetning for læring og dermed ett av de viktigste elementene i pedagogikken.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk