Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Praksisstudier og fordypningsoppgave: Demensomsorg og alderspsykiatri

Kurset inngår i helsefagskolen Demensomsorg og alderspsykiatri.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunket gjennomføres som en sammenhengende periode

Studiepoeng

14

Innsendinger

9

Studietid

378 timer

Innhold

I praksisstudiet skal studenten arbeide med pasienter som har demens eller andre alderspsykiatriske lidelser. Videre skal studenten samhandle og samarbeide med andre tjenesteytere og pårørende.

Sentrale faglige områder under praksisstudiet er: etikk, kommunikasjon, samhandling, jus, demensomsorg, arbeid med pasienter med ulike alderspsykiatriske lidelser og ikke minst pleie- og omsorg, inkludert jeg-støttende omsorg, og forebygging eller moderering av utfordrende atferd. Det vil variere hvilke pasientgrupper og diagnosetyper som den enkelte studenten vil møte på praksisstedet.

Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgaven er sentralt i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Dette danner grunnlag for en fordypningsoppgave som studenten gjennomfører i forbindelse med praksisperioden. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet. Studenten tilbys veiledning fra lærer på fordypningsoppgaven.

 

Mer informasjon

Eksamensinformasjon

Fordypningsoppgave, Demensomsorg og alderspsykiatri (8075)

  • Hjemmeeksamen
  • Neste eksamen:
    • 01.09.2020 12:00
    • 01.10.2020 12:00
    • 02.11.2020 12:00
    • 01.12.2020 12:00

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk