Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Praksisstudier og fordypningsoppgave Helse, aldring og aktiv omsorg

Kurset inngår i helsefagskolen Psykisk helsearbeid.

Praksisstudiet er en integrert, viktig og obligatorisk del av fagskoleutdanningen og har en varighet på 10 uker (i alt 350 timer). Praksisstudiet skal i utgangspunkt gjennomføres som en sammenhengende periode.

Studiepoeng

14

Innsendinger

9

Studietid

378 timer

Innhold

I praksisstudiet skal studenten arbeide med pasienter som har psykiske lidelser. Videre skal studenten samhandle og samarbeide med andre tjenesteytere og pårørende.

Sentrale faglige områder under praksisstudiet er: etikk, kommunikasjon, samhandling, jus, omsorg, arbeid med pasienter med ulike psykiske lidelser og  forebygging eller moderering av utfordrende atferd. Det vil variere hvilke pasientgrupper og diagnosetyper som den enkelte studenten vil møte på praksisstedet.

Fordypningsoppgave

Fordypningsoppgaven er sentralt i emnet. Studenten må velge et tema og formulere en faglig problemstilling. Dette danner grunnlag for en fordypningsoppgave som studenten gjennomfører i forbindelse med praksisperioden. Tema for fordypningsoppgaven må være relatert til noe av det faglige innholdet i fagskoleutdanningen og til utfordringer med pasienter på det aktuelle praksisstedet. Studenten tilbys veiledning fra lærer på fordypningsoppgaven.

 

Mer informasjon

Eksamensinformasjon

Fordypningsoppgave, helse, aldring og aktiv omsorg (8083)

  • Hjemmeeksamen
  • Neste eksamen:
    • 02.06.2020 12:00
    • 04.05.2020 12:00
    • 01.09.2020 12:00
    • 01.10.2020 12:00

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk