Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Prediktivt vedlikehold

Det er kort avstand mellom suksess og katastrofe når det gjelder drift av hydraulisk utstyr og roterende maskineri. Å ha forståelse for hvilke driftsbetingelser - inkludert smøreteknikk, utstyret trenger for å fungere optimalt, er avgjørende for å oppnå maksimal oppetid.  Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Under tema prediktivt vedlikehold, lærer studentene å finne måleparametere samt kloke kombinasjoner av disse, og analyserer dette for å bestemme maskinens tilstand. Ved å samle data fra ulike deler av maskinen i et felles system kan mange feilsituasjoner avdekkes på et tidlig stadium og hindre nedetid på maskinen. Les mer om Prediktivt vedlikehold her.

Studiepoeng

5

Innsendinger

1

Studietid

145 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

kandidaten har kunnskap om:

 • begrepene tribologi, viskositet, densitet, kompressibilitet
 • ulike smøremidler samt forskjeller og likheter mellom på dynamisk og statisk smøring
 • oljesmurte spalters størrelse, og interne lekkasjetap
 • krav til flatefinheten på oljesmurte flater
 • ulike oljetyper, tilsetninger og krav til oljer brukt i hydrauliske anlegg
 • hvordan oljeprøver gjennomføres og analyseres
 • hvordan renhetskontroll og filtrering av olje gjøres i praksis 

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • utføre tilstandsbasert vedlikehold på bakgrunn av innhentet informasjon på anlegget
 • utføre og tolke enkle oljeprøver
 • lese, tolke og forstå resultatet fra en analysert oljeprøve
 • velge rett smøremiddel til aktuell applikasjon
 • bestemme riktig type, plassering og dimensjon av hydraulikkfilter
 • anvende relevante verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av driftstekniske problemstillinger i anlegg
 • Kan finne gjeldende krav til energieffektivisering i trykte og digitale kilder

Generell kompetanse:

kandidaten kan

 • utveksle synspunkter basert på rutinepreget vedlikehold og installasjon på en selvstendig måte
 • planlegge og gjennomføre tilstandsbasert vedlikehold
 • reflektere over driftstekniske problemstillinger i anlegg og deres innvirkning på miljøet.
 • utvikle arbeidsmetoder relatert til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg som ivaretar krav til energieffektivisering
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk