Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Prediktivt vedlikehold

Det er kort avstand mellom suksess og katastrofe når det gjelder drift av hydraulisk utstyr og roterende maskineri. Å ha forståelse for hvilke driftsbetingelser - inkludert smøreteknikk, utstyret trenger for å fungere optimalt, er avgjørende for å oppnå maksimal oppetid.  Undervisningen er delt mellom teori i nettskolen og en ukes obligatorisk samling ved KRMs kurssenter på Geilo. Den obligatoriske samlingen går over fem dager, og har ca. 50/50 fordeling av undervisning i klasserom og praktiske øvelser i KRMs hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Under tema prediktivt vedlikehold, lærer studentene å finne måleparametere samt kloke kombinasjoner av disse, og analyserer dette for å bestemme maskinens tilstand. Ved å samle data fra ulike deler av maskinen i et felles system kan mange feilsituasjoner avdekkes på et tidlig stadium og hindre nedetid på maskinen. Les mer om Prediktivt vedlikehold her.

Studiepoeng

5

Innsendinger

1

Studietid

145 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap:

kandidaten har kunnskap om:

 • begrepene tribologi, viskositet, densitet, kompressibilitet
 • ulike smøremidler samt forskjeller og likheter mellom på dynamisk og statisk smøring
 • oljesmurte spalters størrelse, og interne lekkasjetap
 • krav til flatefinheten på oljesmurte flater
 • ulike oljetyper, tilsetninger og krav til oljer brukt i hydrauliske anlegg
 • hvordan oljeprøver gjennomføres og analyseres
 • hvordan renhetskontroll og filtrering av olje gjøres i praksis 

Ferdigheter:

Kandidaten kan

 • utføre tilstandsbasert vedlikehold på bakgrunn av innhentet informasjon på anlegget
 • utføre og tolke enkle oljeprøver
 • lese, tolke og forstå resultatet fra en analysert oljeprøve
 • velge rett smøremiddel til aktuell applikasjon
 • bestemme riktig type, plassering og dimensjon av hydraulikkfilter
 • anvende relevante verktøy og metoder for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av driftstekniske problemstillinger i anlegg
 • Kan finne gjeldende krav til energieffektivisering i trykte og digitale kilder

Generell kompetanse:

kandidaten kan

 • utveksle synspunkter basert på rutinepreget vedlikehold og installasjon på en selvstendig måte
 • planlegge og gjennomføre tilstandsbasert vedlikehold
 • reflektere over driftstekniske problemstillinger i anlegg og deres innvirkning på miljøet.
 • utvikle arbeidsmetoder relatert til drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg som ivaretar krav til energieffektivisering
 

Mer informasjon

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk