Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Prosjektoppgave

Fordypning i valgfritt aktuelt tema hvor arbeidet avsluttes med muntlig forsvar.

Studiepoeng

6

Innsendinger

1

Studietid

150 timer

Innhold

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

 • har særskilte kunnskaper om et selvvalgt tema
 • har kunnskap om hvordan man innhenter informasjon om tema for et hovedprosjekt
 • har kunnskap om sammenhengen mellom teori og praksis
 • kan vurdere eget prosjekt i forhold til gjeldende normer og krav
 • kjenner til bransjen/yrker som er knyttet til tema i hovedprosjektet

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av tema for hovedprosjekt
 • kan identifisere, kartlegge og vurdere en faglig problemstilling
 • kan skrive en rapport om et prosjekt
 • kan drøfte sammenhengen mellom teori og praksis
 • kan reflektere over eget prosjekt og justere dette under veiledning av fagfolk
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff for å vurdere relevansen til en problemstilling i et prosjekt

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre et prosjektarbeid alene og som deltaker i gruppe i tråd med formelle og etiske krav og retningslinjer
 • har utviklet en bevissthet rundt prosjektarbeid og kan fordype seg i tema som danner grunnlag for prosjektet, samt tenke kreativt og nyskapende
 • kan utføre et prosjektarbeid i tråd med bedrifter eller arbeidsgivers behov
 • kan utveksle synspunkter med andre i team eller bedrift og delta i diskusjoner om utvikling av et prosjekt
 • kan delta i teamarbeid, planlegge, kommunisere og presentere prosjektarbeid og resultat
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk