Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Regioner i konflikt (INT1230)

Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

Studiepoeng

10

Innhold

Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

Læringsutbytte

Kandidaten skal kunne…

Kunnskap

 • Tilegne seg empirisk kunnskap og forståelse for politiske, sosiale og økonomiske utfordringer i utvalgte konfliktområder.
 • Kjenne til grunnleggende konflikthistorie i de aktuelle regionene.
 • Redegjøre for hovedlinjer og potensielle årsaker til voldelig konflikt i egenvalgt studie.

Ferdigheter

 • Vurdere fellestrekk og ulikheter ved de ulike casene som presenteres i emnet.
 • Utvikle og anvende analytiske ferdigheter i det individuelle kasusstudiet.
 • Samle inn og presentere relevant data for kasusstudiet.
 • Beskrive og analysere konflikter ved bruk av fagterminologi.
 • Produsere en områderapport med sentrale data fra en konfliktsone.

Generell kompetanse

 • Utvikle en generell forståelse for analysemetoder som brukes av konflikter.
 • Utvikle en generell forståelse for bakgrunn og dynamikk for utvalgte, sentrale konflikter i verden.

Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Disposisjon/litteraturliste (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • Individuelt essay; omfang 4000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F) 
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Samarbeids­partnere

Bjørknes Høyskole

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk