Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Religion og konflikt (FK2110)

Hva slags rolle spiller religion i konflikter? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen? Hva er egentlig religion? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

Studiepoeng

10

Innhold

Om emnet

Religion blir ofte brukt som en faktor for å forstå og forklare hvorfor enkelte konflikter bryter ut. Dette emnet vil studere religion som årsaksforklaring, samt som tro og som ideologi. Emnet starter med å se på religion som fenomen, slik at vi kan utvikle en teoretisk forståelse av religion som akademisk studieobjekt.

Videre vil vi se på de tre store verdensreligionene kristendommen, islam og hinduismen. Hva sier disse religionene om krigføring, vold og fred? Finnes det likheter dem imellom? Videre vil vi diskutere og analysere spennende og dagsaktuelle temaer, som religiøs fundamentalisme, forholdet mellom politikk og religion, og tesen om sivilisasjonskonflikter.

Emnet vil altså se på og diskutere hvordan religion kan bli (mis-)brukt som begrunnelse for utøvelse av vold, undertrykking og krigføring. En annen side av religion som dette emnet vil se på er rollen religion kan spille som verktøy for, og tilnærming til fred.

I en rekke konflikter har religiøse ledere og organisasjoner spilt en betydningsfull rolle, en rolle som ofte blir oversett i forhold til politiske ledere, statsledere og internasjonale organisasjoner. Her vil vi spesielt se på inter-religiøs dialog og religiøse fredsinitiativer.

Emnet vil også ta for seg noen regionale casestudier hvor vi ser sammenhengen mellom religion og konflikt. Caser som vil bli trukket frem er konflikten mellom Israel og palestinerne, religiøsitetens betydning for politikk i USA, samt religion og konflikt i Nigeria og Tanzania. Emnet avsluttes med å diskutere etiske og moralske aspekter knyttet til den rollen religioner har spilt og spiller i voldelige konflikter. 

 

Læringsmål

Studenten skal kunne...

Kunnskap

 • redegjøre for begreper som blant annet religion, fundamentalisme, politisk islam, inter-religiøs dialog og sivilisasjonskonflikter;
 • redegjøre for religiøse ledere og organisasjoners rolle på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å løse konflikter;
 • vurdere religioners rolle i konkrete konflikter;
 • redegjøre for kristen religionshistorie.

Ferdigheter

 • vurdere og analysere hvordan religion kan spille inn som årsak til konflikt;
 • redegjøre for og vurdere hvordan religion har innvirkning på sosiale og politiske konflikter;
 • vurdere samt gjøre rede for om/hvordan religion kan bidra til å løse konflikter og skape fred;
 • kunne bruke, samt evaluere religion som akademisk studieobjekt;
 • evaluere forholdet mellom religion, etikk og konflikt;
 • anvende faglig kunnskap innenfor religionshistorie i forbindelse med teoretiske problemstillinger;
 • benytte sentrale faguttrykk innenfor religionshistorie og statsvitenskap i skriftlige besvarelser.

Generell kompetanse

 • utvikle en dypere forståelse av religion som ideologisk og trosmessig fenomen;
 • utvikle en dypere forståelse for betydningen av ulike trosoppfatninger og deres relasjon til fred og konflikt;
 • kunne kritisk evaluere bruken av begrepet «religion» i offentlige medier.
 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk