Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Samarbeid, planlegging og inkludering

De fleste pedagogiske assistenter jobber i barnehage, skole eller skolefritidsordning. Under veiledning av lærer eller styrer og pedagogisk leder vil du få medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk målrettet arbeid.

Vi har lagt opp til at kurset skal gi deg kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør deg skikket til å arbeide som pedagogisk assistent i barnehage, skole eller skolefritidsordning.

Alle kurs ved NKI gjennomføres som nettstudier.

Innsendinger

5

Studietid

200 timer

Innhold

Hva menes egentlig med god kommunikasjon voksne imellom og mellom barn og voksne? Dette og andre sentrale spørsmål vil du få svar på. God kommunikasjon er vesentlig i personalsamarbeidet og foreldresamarbeidet. Videre ser vi på samarbeid mellom personalet og foreldrene.

Ifølge barnehageloven og grunnskoleloven skal foreldrene være representert i barnehagens og skolens styrende organer, som foreldreråd, samarbeidsutvalg med mer. De skal også være med på råd når det gjelder drift og innhold. Du vil lære hvor viktig et godt personalsamarbeid er for et godt følelsesmessig klima i barnehagen og skolen.

God planlegging bygger blant annet på observasjoner personalet foretar av barna. Du vil få et innblikk i hvorfor man planlegger, hva som skal planlegges, og hvordan de voksne kan planlegge for å ta barna aktivt med.

Vi kommer inn på noen spesialpedagogiske grunntanker, og vi ser på hvordan du kan arbeide for å ivareta fellesskap og gjensidig integrering i en uensartet barnegruppe. Viktige begreper er: integrering og funksjonshemning, lese- og skrivevansker, sosiale og emosjonelle vansker, tospråklighet.

Til slutt vil du lese om hvordan du kan arbeide med estetiske uttrykksformer for å utvikle og stimulere småbarns kreativitet og lek, og gi dem estetiske opplevelser.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk