Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Skolepsykologi (15 sp)

Skolepsykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for skolepsykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ og gruppenivå. Familien og skolen som individets primære og sekundære sosialiseringsarenaer er gjenstand for fagområdets hovedinteresse og som inkluderer både faktorer som hemmer og fremmer individets muligheter for læring.

Studentene vil møte ulike temaer som blant andre; skolepolitikk, forebyggende intervensjoner, lærevansker, mobbing, stress, lettere psykiske lidelser, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og testpsykologi.

Studiepoeng

15

Innhold

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen skolepsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnets fokus.

Innhold

- Aktuelle teoretiske, praktiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til skolepsykologi.
- Skolepolitikk, og skolens samfunnsoppdrag.
- Sentrale pedagogiske psykologiske teorier for læring
- Faktorer som fremmer og hemmer læring
- Vansker knyttet til læring
- Variasjonen i individuell fungering
- Emosjonelle og sosiale vanske
- Rådgivning i skolen
- Testpsykologiens rolle i skolen
- Forebyggende intervensjoner
- Skolen som sosialiseringsarena
- Tospråklighet i skolen

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Utdanninger hvor emnet kan kjøpes separat er merket med

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk