Hopp til hovedinnholdet

Oppdatert info om Covid-19. Les mer.

Utviklingspsykologi og forskningsmetoder (15 sp)

Utviklingspsykologi handler om endring gjennom livsløpet og tar for seg menneskets moralske, kognitive, biologiske, sosiale og emosjonelle utvikling.

Studiepoeng

15

Innhold

Hovedvekten vil være på utvikling fra barn til voksen. Hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet, dets relasjoner til andre mennesker, emosjoner, personlighet, språk og tenkning vil belyses. De ulike sidene ved utviklingen blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barn, unge og voksnes samspill med sine omgivelser.  

Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen utviklingspsykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen utviklingspsykologi vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Mer informasjon

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk