Hopp til hovedinnholdet

Skolen avlyser all stedbasert undervisning og legger om til nett! Les mer.

Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorgen

Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorgen inneholder to studieenheter

Studiepoeng

11

Studietid

297 timer

Innhold

Studieenhet 1: Aktører i og organisering av eldreomsorgen                                                  

1.1  Hjemmebaserte tjenesterog tilrettelagte boliger

1.2  Institusjonsbaserte tjenester

1.3  Geriatrisk og psykiatrisk spesialisthelsetjeneste

1.4  Familieomsorg og frivillige organisasjoner                                                                               

1.5  Organisering og ledelse

1.6  Samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

1.7  Tverrfaglig samarbeid og nettverksorganisering

Studieenhet 2: Yrkesutøvelse, verktøy, utvikling og veiledning

1.8   Yrkesrolle og relasjonskompetanse

1.9   Pårørendeskoler

1.10 Saksbehandling og individuell plan

1.11 Endringsvilje og kompetanse- og organisasjonsutvikling

1.12 Veiledning og pedagogiske prinsipper

1.13 Etisk refleksjon

1.14 Helseteknologi og e-Helse

 

Mer informasjon

Eksamensinformasjon

Yrkesutøvelse og organisering av eldreomsorg (8082)

  • Hjemmeeksamen
  • Neste eksamen:
    • 29.04.2020 12:00
    • 08.12.2020 12:00
    • 11.05.2021 12:00

Hvor kan du bestille emnet?

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Lukk